Förpackningar - kommunen tar över ansvaret för insamling

Från januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar på återvinningsstationer och i soprum. Fram till dess är det förpacknings och tidningsinsamlingens (FTI) ansvar. Från 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar på samma ställe som de lämnar sitt mat- och restavfall.

Varför tar kommunerna över ansvaret?

Syftet är att återvinningen av förpackningar ska öka för att det på sikt blir enklare för hushållen att sortera ut förpackningarna. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera och då minskar behovet av nya råvaror.

Vad händer nu?

Återvinningsstationerna blir kvar

När du lämnar dina förpackningar på en återvinningsstation så kommer det att fungera precis som idag. Den enda skillnaden är att det är kommunen som har ansvar för tömning, städning och allmän skötsel. Det blir nya skyltar på stationen som berättar vart du ska vända dig om du har något att anmäla.

Sortering i soprum blir kvar

Du som har sortering av förpackningar i ditt soprum eller i behållare utomhus fortsätter sortera som vanligt. Kommunen tar över ansvaret för att tömma behållarna.

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus

Vi utreder olika lösningar och återkommer med information till fastighetsägare till flerbostadshus och föreningar som idag har fastighetsnära insamling av förpackningar.

Säg inte upp några avtal för insamling av förpackningar nu.

För verksamheter som delar kärl med hushåll

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll (samlokaliserade verksamheter) ska anmäla till kommunen att de gör det. Anmäl verksamheten här.

Från 1 januari 2024 ska alla som hämtar förpackningar från hushåll eller samlokaliserade verksamheter ha uppdrag från kommunen att göra det.

För verksamheter som inte delar kärl med hushåll

Verksamheter som inte delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll får lösa insamlingen med annan aktör. Kommunen har inte skyldighet att hämta verksamhetens förpackningar.

Förpackningar kan hämtas av entreprenör eller lämnas på företagens återvinningscentral hos Lundstams Återvinning AB i Lugnvik.

För flerbostadshus som inte har gemensam insamling av förpackningar

Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sina förpackningar där de idag lämnar rest och matavfall. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling av förpackningarna också.

Läs om tips vid byggande av soprum och soprumsskyltar.

Vad gäller för boende i småhus?

Införandet av fastighetsnära insamling för enbostadshus ska vara klart 1 januari 2027. Alla ska få närmare än idag för att lämna förpackningar. Planering och förberedelser pågår men inget är klart än. Mer information kommer när det blir aktuellt.

Bakgrund

Sedan 1995 har producenterna av förpackningar haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningarna. Producenterna har ordnat återvinningsstationer som hushållen ska ta sina förpackningar till. Sedan har producenterna tömt återvinningsstationerna för att återvinna förpackningarna. Detta finansieras genom en liten avgift på varje vara vi köper som är förpackad.

Det regeringen gjorde sommaren 2022 var att ändra i "förordningen om producentansvar för förpackningar" så att det nu är kommunerna som har ansvaret att samla in förpackningarna från hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som finns i fastigheter där det också finns bostäder).

Tidplan för förändringarna:

Första januari 2024 blir det så här:

  • Kommunen tar över ansvaret för återvinningsstationerna och den befintliga fastighetnära insamlingen i till exempel soprum och behållare utomhus.
  • Förpackningsproducenterna ska betala en större del av insamlingen. Vilket innebär att det blir billigare att ha insamling av förpackningar än i dag.

Första januari 2026 ska du kunna sortera förpackningsavfallet på torg och i parker samt på populära ställen där kommunen håller rent idag.

Första januari 2027 ska alla kommuner ha infört insamling av förpackningar så att hushållen fastighetsnära, det vill säga på samma ställe som restavfall och matavfall ska lämnas. Det gäller också verksamheter som finns i fastigheter där det också finns bostäder (samlokaliserade) om verksamheterna har anmält att de vill ha kommunal insamling.

Det ska också finnas "lättillgängliga insamlingsplatser" för stora och skrymmande förpackningar.

Läs mer om ändringar av förpackningsinsamlingen.

Gemensam utredning i länet

Jämtland Härjedalen utreder förändringen tillsammans. Förutsättningarna skiljer sig åt en del för utöver förändringarna i ansvaret för insamling av förpackningar så ska också matavfallet samlas in separat. Östersunds kommun har samlat in matavfallet separat sedan 90-talet, men övriga kommuner har kommit olika långt i insamlingen av matavfall.

Det vi utreder är hur insamlingen av förpackningar, matavfall och restavfall ska ske från fastigheterna från 2027.


Sidan uppdaterad 2023-06-01