Kretsloppspark i Östersund

Återvinningscentralen i Odenskog är för liten. Vi har problem med trafik och arbetsmiljö och vi kan inte utveckla återvinningen på den yta vi har idag. Därför vill vi bygga en ny återvinningscentral, gärna med en Kretsloppspark.

Det här är ett arbete som i allra högsta grad pågår, den här sidan uppdateras allt eftersom.

Vad är en kretsloppspark?

Det är ett ställe där det du inte längre vill ha kan få ett nytt liv och bli återanvänt, återvunnet eller i sista hand faktiskt bli ett avfall.

På en kretsloppspark finns mer än en återvinningscentral. Här kan det finnas reparatörer som ger grejerna en ny chans. Här kan det finnas butiker där besökarna kan handla begagnade men kanske uppfräschade saker. Här kan det finnas butiker där besökaren kan köpa material som blivit över hos någon annan. Till exempel byggnadsmaterial.

Det som inte har värde för någon alls går till återvinning som vanligt.

Exakt hur det ska bli här, det kan du vara med och bestämma!

 

Hur berör det mig?

Återvinningscentralen finns för att du som medborgare ska kunna bli av med ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Genom att samarbeta med fler organisationer och företag vill kommunen skapa ännu bättre möjligheter för återbruk och återvinning så att färre saker behöver gå till förbränning eller deponi.
Du kan vara med och skapa detta genom att lämna förslag och idéer. Driver du en verksamhet och är intresserad av samarbete då vill vi gärna ha kontakt!

Hur kan jag lämna mina förslag?

Mejla oss gärna dina idéer och förslag på kretsloppspark@ostersund.se. Du kan också fylla i formuläret längst ner på sidan, eller fyll i vår enkät om en kretsloppspark.

Vad händer nu?

Nu fokuserar vi på att hitta en lämplig plats för Kretsloppsparken.Vi utvecklar förslaget och underlaget så att vi kan presentera det för tekniska nämnden i februari 2022.

Vad har hänt hittills?

Workshop för att ta fram förslag till tekniska nämnden

En intern workshop har hållits för att ta fram rapporten med förslag till tekniska nämndens möte i februari eller mars 2022.

Frukostträff 9 december

Torsdagen den 9 december 2021 bjöd vi in till en digital frukostträff främst för företagare som var intresserade av en kretsloppspark. Vi berättade om det som kommit fram i utredningen så långt och fick en frågestund med företagare från Retuna återbruksgalleria.

Hösten 2021

Gymnasieelever på Wargentinskolan fick svara på frågorna om hur ungdomar ska bli bättre på kretslopp och hur en kretsloppspark ska var utformad. De svarade: Kretsloppsparken ska vara ljus och fräsch. Man ska kunna läsa om den i sociala medier som vi är aktiva i och det ska vara billigt fika som är tillverkat av råvaror som skulle blivit svinn på livsmedelsbutikerna.

Medborgarenkäten

Den 23 oktober 2021 pratade vi med besökare på återvinningscentralen i Odenskog om vad de vill ha på en kretsloppspark.

De vill ha en kretsloppspark med bygghandel, secondhand-butiker och biståndsorganisationerna. De vill också ha café och lekpark på området.

Dialoger med aktörer

Under våren och sommaren 2021 höll vi dialoger med olika aktörer, företag och organisationer med intresse av återvinning och återbruk.

Workshop om Kretsloppspark i Östersunds kommun, 4 juni

Den 4 juni höll vi en workshop online för politiker, företag, ideella organisationer, studenter, stödaktörer, tjänstemän, beslutsfattare. Det var 100 deltagare som fick höra om goda exempel från Umeå i norr till Göteborg i söder. En kretsloppspark är bevisligen en angelägenhet för arbetsmarknadsenheten, näringslivet och förstås avfallsbranschen.

Utreda intresse och behov av Kretsloppspark

Tekniska nämnden beslutade 2021 - 01 - 28 att utreda vilka verksamheter som lämpar sig för att ligga i närheten av en återvinningscentral och i en Kretsloppspark och att utreda placering av en ny återvinningscentral där det finns utrymme för en kretsloppspark.

Förstudie om en återvinningscentral

2019 - 11 - 21 Kommunfullmäktige gav Avfall Återvinning i uppdrag att göra en förstudie gällande förslag på placering och utforminng av en ny återvinningscentral i Östersund

Juridiken kring kretsloppsparker

I miljöbalkens kapitel 1, första paragrafen står det att miljöbalken ska tillämpas så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Kommunen bör erbjuda insamling av avfall för förberedelse för återanvändning.

Kommunen kan och får ta vara på material som har lämnats som avfall till återvinningscentralen.

En kommun får bedriva näringsverksamhet om

  • näringsverksamheten drivs utan vinstsyfte
  • näringsverksamheten är allmännyttiga tjänster åt kommunmedlemmarna.

Det är inte förbjudet att gå med vinst!

 

Vilket är ditt förslag?

Maila dina förslag till kretsloppspark@ostersund.se, eller fyll i formuläret här nedan.Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-11