Minska matsvinnet i din verksamhet

En stor del av matavfallet består av mat som hade kunnat ätas. Att slänga så pass mycket mat kostar mycket pengar, men förbrukar även energi, vatten och mark helt i onödan. Genom att minska matsvinnet bidrar du till ett medvetet och hållbart Östersund.

Matavfall uppstår genom hela livsmedelskedjan. Till exempel vid tillverkning, från butiker och restauranger samt i hushåll. Om vi låter maten hamna i magen istället för i soptunnorna sparar vi inte bara pengar, utan även på klimatet och miljön.

En del av Östersunds kommuns tillsyn i livsmedelsverksamheter är att informera och stödja restauranger, storkök, caféer och andra verksamheter i att minska sitt matsvinn och därmed sin klimatpåverkan.

Tips!

Det allra viktigaste du kan göra är att förebygga matsvinnet. Det kan du bland annat göra genom att planera menyer smart och ha bra rutiner för att minska matsvinnet. Men det finns också andra enkla åtgärder som kan göra stor skillnad.

Här hittar du Livsmedelsverkets fem tips för mindre matsvinn i storkök. Pdf, 266.9 kB.

Vad kan jag göra?

Alla livsmedelsverksamheter är olika och har därför olika förutsättningar och olika problem med matsvinn. Här kan du specialanpassade tips på hur du kan spara pengar och miljö genom att minska matsvinnet.

På samma sätt som alla livsmedelsverksamheter är olika, och har olika förutsättningar är alla privathushåll olika. Här kan du läsa om hur du kan minska ditt matsvinn hemma.

Matsvinn

Mat som slängs men som hade kunnat säljas eller ätas om den hade hanterats annorlunda kallas matsvinn. Det kan vara livsmedel som av estetiska skäl väljs bort i butiker, mat som slängs på restauranger på grund av för stora portioner, att för många portioner lagats eller att för mycket råvaror köps in så att de hinner bli dåliga.

Restauranger och caféer

Den vanligaste orsaken till matsvinn i restauranger och caféer är att det är svårt att förutse hur många gäster som kommer, och därmed blir det svårt att förbereda rätt mängd mat. Det kan också finnas svårigheter med att laga mat i omgångar.

För stora portioner och för många rätter på menyn kan också bidra till matsvinn, liksom felaktig matlagningsteknik.

Bufféservering riskerar att öka matsvinnet - många gäster tar för mycket mat som de sedan inte orkar äta upp.

Med många anställda och hög personalomsättning kan det vara svårt att upprätthålla rutiner för att minska matsvinnet. Precis som det kan vara svårt att hitta bra rutiner för förvaring och matsedelsplanering.

Det här kan du göra:

 • Håll kylskåpstemperaturen på 4-5 grader för bättre hållbarhet. Livsmedel som förvaras i 4 grader istället för i 8 grader håller nästan dubbelt så länge!
 • Om du har bufféservering - använd små karotter och kantiner och fyll på under serveringens gång. Ställ inte fram allt samtidigt.
 • Se över antalet rätter på menyn. Fundera på om det är bättre att minska menyn för att vara säker på att de råvaror du köper in också tillagas och äts upp.
 • Se över portionsstorlekarna. Äter dina gäster upp allt eller är det ofta mat kvar på tallrikarna då de dukas av?
 • Ta fram rutiner för att förebygga och minimera matsvinn och se till så alla anställda känner till och använder dem. Även timvikarier, sommarjobbare och liknande.
 • Se till så rutinerna för förvaring, tillagning och menyplanering är utformade så att de förebygger och minskar matsvinn, och se till att dina anställda följer dem.
 • Ha god ordning i kylar och frysar, och se till att ha rutiner för att inventera förråden.
 • Ställ krav på dina leverantörer om obruten kylkedja
 • Välj mat och råvaror som går att använda till flera olika rätter när du planerar menyn.
 • Tänk på skillnaden mellan bäst före-datum och sista förbrukningsdag! Mat som passerat bäst före-datum kan fortfarande gå att använda om den är fullgod. För livsmedel med sista förbrukningsdag kan du till exempel frysa in senast den angivna sista förbrukningsdagen, för att sedan tillaga maten direkt efter upptining.
 • Om frysen går sönder så kan du fortfarande rädda maten. Du som ansvarar för verksamheten ska själv bedöma om maten fortfarande går att använda eller om det är osäkert. Mycket kan gå att rädda genom att tillaga varorna och sedan kyla ned på ett korrekt sätt eller frysa in. Mat som fortfarande är halvfrusen kan frysas igen.

Att arbeta aktivt med att minska matsvinnet kan få stor effekt, och följden kan då bli en rejäl kostnadsbesparing i din verksamhet!

Ladda gärna ner Livsmedelsverket fem tips för minskat matsvinn och sätt upp på din arbetsplats!

Fem sätt för mindre matsvinn i storkök - Livsmedelsverket Pdf, 266.9 kB.

Handbok för minskat matsvinn — för restauranger i privat regi (IVL Svenska Miljöinstitutet.se)

Förskolor och skolor

De vanligaste orsakerna till matsvinn i förskolor och skolor är att det är svårt att beräkna rätt mängd mat, att det lagas för många portioner eller fel portionsstorlekar och att kommunikationen om från- och närvaro fungerar dåligt.

Dåliga råvaror och brist på förvarings- eller tillagningsmöjligheter för att kunna laga i omgångar och ta tillvara på matrester på ett säkert sätt kan också bidra till matsvinn.

En matsalsmiljön som är stressig eller bullrig kan också vara ett problem, eftersom det minskar matron och gör att barnen och eleverna äter sämre.

Du som jobbar i förskola eller skola kan, oavsett om du ansvarar för maten eller inte, hjälpa till att påverka för att få ner matsvinnet.

Det här kan du göra:

 • Arbeta förebyggande direkt i köket med matsvinnet, gärna tillsammans med barnen.
 • Se till att frukt och grönsaker förvaras i kylskåp, så håller de längre.
 • Kylskåpstemperaturen bör vara 4-5 grader för bättre hållbarhet.
 • Låt matsvinnet vara en del av pedagogiken genom att väva in det i undervisningen till exempel inom matematik och naturvetenskapliga ämnen, eller hem- och konsumentkunskapen.
 • Se till att frånvarohantering utformas på ett sånt sätt att kökspersonalen kan anpassa måltiderna efter antalet ätande.
 • Om du ansvarar för schemaläggning kan du påverka genom att se till så eleverna får matro - det är viktigare än du tror, även för matsvinnet!
 • Lyft frågan om förvarings- och tillagningsmöjligheter i din skola eller förskola.
  Kanske kan ni med enkla åtgärder skapa möjligheter för att kunna laga mat i omgångar eller ta tillvara på matrester på ett säkert sätt.
 • Återkoppla till kökspersonalen eller den som planerar menyn om maten på förskolan eller skolan inte är anpassad till barnen vad gäller till exempel konsistens.
 • Ordna så kallade pedagogiska måltider, där ni går igenom och visar vad maten innehåller, vilka råvaror den är lagad av och var de kommer ifrån. Forskning har visat att barn är mer benägna att äta upp maten om de vet vad den består av.

Att arbeta aktivt med att minska matsvinnet kan få stor effekt. Det finns mycket pengar att spara, som istället kan användas till att köpa in råvaror av högre kvalitet.

Ladda gärna ner Livsmedelsverket fem tips för minskat matsvinn och sätt upp på din arbetsplats!

Fem sätt för mindre matsvinn i storkök - Livsmedelsverket Pdf, 266.9 kB.

Handbok för minskat matsvinn – för verksamheter inom vård, skola och omsorg (Livsmedelsverket.se)

Grossist- och butiksled

 

Cirka 30 – 60 % av matavfallet i butiker är matsvinn. Mycket av matsvinnet sker för att kunderna väljer bort livsmedel av estetiska skäl – inte på grund av bristande kvalitet.

Butiker och grossister har ofta många anställda. Det gäller att samtliga anställda får den kunskap som krävs för att upptäcka problem vid förvaring av livsmedel och minska risken för att livsmedel ska ta skada,

Det här kan du göra:

 • Mät matsvinnet!
 • Använd verktyg för produktionsplanering och beställning i samverkan med leverantörer.
 • Se över sortimentsbredden.
 • Var mer varsam i hantering coh exponering av livsmedel.
 • Använd rätt temperatur vid kylförvaring.
 • Förändra rabatterbjudanden så de inte medför ett ökat matsvinn.
 • Tillaga mat i butik.
 • Öka kunskapen hod både anställda och kunder!
 • Inför ett tydligt ansvar för matavfallet/matsvinnet och införliva frågorna i miljöarbetet.
Sidan uppdaterad 2022-06-22