Om oss som jobbar med sopor

Hela styrkan på Avfall Återvinning framför en av sopbilarna

Här finner du en presentation av oss på Avfall Återvinning - enheten som tar hand om östersundsbornas sopor och ser till att de går till återvinning. Här kan du läsa om våra anläggningar och våra projekt. Här kan du också få kontakt med oss för studiebesök och få tips på pedagogiskt material om sopor.

Det här gör vi

Det är vi på Avfall Återvinning som ser till att soporna från hushållen och till viss del från företagen, blir hämtade (det är Fordonsenheten som sköter själva hämtningen). Vi ansvarar för kommunens tre bemannade återvinningscentraler samt Gräfsåsens avfallsanläggning. Slamtömning av enskilda avloppsbrunnar är också vårt ansvar som vi sköter via en underentreprenör. 

Vi på Avfall Återvinning har ett av världens viktigaste jobb. Sopor sprider sjukdomar men vi hjälper folk att ta hand om deras sopor. Vi ser också till att soporna går till återvinning. På så sätt sparar vi också på jordens resurser.

Vi kan sopsortering. Och vi gör det.
Sortera
- Det känns rätt!  

Det är Miljö- och samhällsnämnden och Utförarstyrelsen som fattar besluten för vår verksamhet.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Projekt och plockanalyser

Avfallsplanen är antagen

Nu är den klar. För att planen ska passa in i kommunens styrmodell har den fått formen av ett Program för avfall och en Strategi för avfall med förslag till åtgärder. Programmet gäller 2019-2028 och Strategin gäller 2019-2022.

Plockanalyser - Så här bra är sopsorteringen i Östersund

Renhållning låter regelbundet göra analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober 2014 gjordes den sjätte plockanalysen på sopor till förbränning, dels från villor och dels från flerbostadshus.
Läs mer om plockanalyserna

Enkätundersökningar

Enkätundersökning hösten 2015

Vinn vinn - Sopsortering!

Under perioden oktober 2017 till juni 2018 pågår en tävling i sopsortering mellan två bostadsområden i Östersund; kvarteret Väghyveln på Körfältet och kvarteret Ardennern i Torvalla.

Läs mer om tävlingen Vinn vinn

På Gräfsåsen renar vi lakvattnet och täcker gamla tippen

Avfall innehåller många olika sorters ämnen som inte ska ut i naturen. Felsorterade batterier eller färgburkar innehåller miljögifter och matavfallet innehåller näringsämnen. Därför måste regn- och smältvatten som passerar anläggningen renas och den gamla tippen på Gräfsåsen måste täckas med ett vattentätt lager.

Läs mer om lakvattenreningen på Gräfsåsen

Läs mer om täckningen av gamla tippen

Grön rutt i Odensala - avslutat projekt

Genom att ställa alla soptunnor bara på ena sidan av vägen kan vi minska körsträckorna avsevärt. Det innebär att en del av våra villakunder får dra över sina sopkärl till andra sidan av gatan inför tömning, men de får i gengäld en lugnare trafikmiljö och mindre avgaser. Och vi håller nere både våra kostnader och vår bränsleförbrukning.
Läs mer om Grön rutt

Behovsanpassad sophämtning - avslutat projekt

För att stimulera till bättre sopsortering och förbättra kvalitén på vår service införde vi behovsanpassad sophämtning för villor och fritidshus under 2011 och för flerbostadshus och verksamheter under 2012. Nu hämtar vi sopor utifrån våra kunders behov!
Läs mer om behovsanpassad sophämtning

Kom på studiebesök till våra anläggningar

Vill du veta hur dina sopor tas om hand? Vi tar gärna emot studiebesök vid våra anläggningar. Tyvärr har vi inga ekonomiska möjligheter att ordna transporter men väl på plats har vi kunnig personal som avsätter tid för att guida alla slags grupper.

Återvinningscentralerna

Vi har tre bemannade återvinningscentraler i kommunen; i Odenskog, Lit och Brunflo. Där får hushållen i kommunen lämna sitt miljöfarliga avfall och stora, tunga sopor. Återvinningscentralerna finansieras via hushållens grundavgift - d.v.s. det är alla privatpersoner som bor i Östersund som betalar.

Studiebesök på återvinningscentralen i Odenskog

Till Återvinningscentralen i Odenskog är elever, i första hand från årskurs 4 och äldre samt vuxna, välkomna. Vi tar emot grupper på max 15 personer åt gången. Vi kan även ta emot studiebesök på återvinningscentralerna i Lit och Brunflo.

Gräfsåsens avfallsanläggning

Kommunens avfallsanläggning är den största i länet och tar emot avfall både från hushåll och verksamheter i hela länet.
Läs mer om vad vi gör på Gräfsåsens avfallsanläggning

Studiebesök på Gräfsåsens avfallsanläggning

Till Gräfsåsens avfallsanläggning är elever, i första hand från årskurs 4 och äldre samt vuxna, välkomna. Vi kan ta emot grupper på ca 30 personer i en samlingslokal för information och lektioner i samband med studiebesök.

Sopbilen kommer!

Vi har svårt att ta emot mindre barn på våra återvinningscentraler och på Gräfsåsens avfallsanläggning. Däremot kommer vi gärna till förskolor och till de lägre skolklasserna med en sopbil. Vi visar hur sopbilen fungerar och pratar om hur man ska sortera sopor.
Kontakta Renhållning

Kontakt:
Tel: 063 - 14 33 30
063 - 14 06 15
Avfall Återvinning

Studiematerial om sopor

Det finns gott om studiematerial om miljö, kretslopp och avfall; både från myndigheter, avfallsbranschen och miljöorganisationer.

Miljöcertifiering av skolor

Ett bra sätt att arbeta långsiktigt med miljö är att arbeta för, och så småningom bli certifierade. Östersunds kommuns verksamhet är certifierad enligt SP och EMAS. Det finns också speciella certifieringar för skolor:

Grön Flagg

Håll Sverige Rent har en miljöcertifiering för förskolor och skolor: Grön Flagg. Lär er mer om miljö och om vad er skola kan göra för miljön och få ett kvitto på ert engagemang. I Östersund har sex skolor och förskolor Grön Flagg.

Grön Flagglänk till annan webbplats

Grön Flagg-certifieringen finns i hela världen och då heter det Eco-schools.

Eco-schoolslänk till annan webbplats

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Det är Skolverket som har tagit fram denna utmärkelse. Den syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.

Skola för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Världsnaturfonden

"WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll." Där finns gratis läromedel att ladda hem. Flera av läromedlen kan du beställa en tryckt version av per skola för endast fraktkostnaden.

Världsnaturfonden driver programmet Naturväktarna som vänder sig till elever i hela landet, från årskurs 4 till gymnasiet, med syftet att väcka engagemang för natur- och miljövårdsfrågor.

Världsnaturfondenlänk till annan webbplats

Avfall och Återvinning

Sopsorteringsguiden

Kommunens sopsorteringsguidePDF för hushållen innehåller det mesta om hur du sorterar sopor. Guiden delas ut gratis i rådhusets reception och på våra återvinningscentraler. Det går också att beställa klassuppsättningar. Kontakta i så fall kommunens kundcenter.

Ett bra skolmaterial från Skåne

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag har tagit fram ett bra skolmaterial, för årskurserna 4-6 samt 7-9, som vi gärna rekommenderar.

Läs mer om Sysavs skolmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

sopor.nu

är en avfallsportal som bland andra Avfall Sverige och Naturvårdsverket står bakom. Under fliken Skola finns en experimentbank och länkar.

sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sopskolan

Sopskolan lär ut allt om miljöfarligt avfall till elever i årskurserna 7-9.

sopskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

El-återvinning

Läs mer på El-kretsens webbplats om el-återvinning och se filmen om filmåtervinning.

El-återvinning (film)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen är det rikstäckande företag som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. På FTI:s webbplats finns flera bra kortfilmer om vad som händer med insamlat material. De har också pedagogiskt material som vänder sig till barn och unga.

ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Batteriåtervinningen

På Batteriåtervinningens webbplats finns fakta om insamling av batterier och elektronik samt skolmaterial att beställa gratis.

Batteriåtervinningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi Håller Rent!

Varför ska skräp ligga och skräpa när det kan lämnas till återvinning och komma till nytta? Anmäl din skola eller förskola till Håll Sverige Rents kampanj Vi Håller Rent! - före detta Skräpplockardagarna. Östersunds kommun; Avfall Återvinning distribuerar ert material.

Vi Håller Rent i Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-15