Om oss som jobbar med avfall

Hela styrkan på Avfall Återvinning framför en av sopbilarna

Så här jobbar vi som tar hand om östersundsbornas sopor och ser till att de går till återvinning. Här kan du läsa om våra anläggningar och våra projekt. Här kan du också få kontakt med oss för studiebesök och få tips på pedagogiskt material om sopor.

Det här gör vi

Det är vi på Avfall VA som ser till att soporna från hushållen och till viss del från företagen, blir hämtade. Vi ansvarar för kommunens tre bemannade återvinningscentraler samt Gräfsåsens avfallsanläggning. Slamtömning av enskilda avloppsbrunnar är också vårt ansvar som vi sköter via en underentreprenör. 

Vi har ett av världens viktigaste jobb. Sopor sprider sjukdomar men vi hjälper folk att ta hand om deras sopor. Vi ser också till att soporna går till återvinning. På så sätt sparar vi också på jordens resurser.

Vi kan sopsortering. Och vi gör det.

Det är Miljö- och samhällsnämnden och tekniska nämnden som fattar besluten för vår verksamhet.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Kom på studiebesök till våra anläggningar

Vill du veta hur dina sopor tas om hand? Vi tar gärna emot studiebesök vid våra anläggningar. Tyvärr har vi inga ekonomiska möjligheter att ordna transporter men väl på plats har vi kunnig personal som avsätter tid för att guida alla slags grupper.

Återvinningscentralerna

Vi har tre bemannade återvinningscentraler i kommunen; i Odenskog, Lit och Brunflo. Där får hushållen i kommunen lämna sitt farliga avfall och stora, tunga sopor. Återvinningscentralerna finansieras via hushållens grundavgift - det vill säga; det är alla privatpersoner som bor i Östersund som betalar.

Gräfsåsens avfallsanläggning

Kommunens avfallsanläggning är den största i länet och tar emot avfall både från hushåll och verksamheter i hela länet.
Läs mer om vad vi gör på Gräfsåsens avfallsanläggning

Studiebesök på Gräfsåsens avfallsanläggning

Till Gräfsåsens avfallsanläggning är elever, i första hand från årskurs 4 och äldre samt vuxna, välkomna. Vi kan ta emot grupper på ca 30 personer i en samlingslokal för information och lektioner i samband med studiebesök.

Kontakt:
Avfall Återvinning

Studiematerial om sopor

Det finns gott om studiematerial om miljö, kretslopp och avfall; både från myndigheter, avfallsbranschen och miljöorganisationer.

Miljöcertifiering av skolor

Ett bra sätt att arbeta långsiktigt med miljö är att arbeta för, och så småningom bli certifierade. Östersunds kommuns verksamhet är certifierad enligt SP och EMAS. Det finns också speciella certifieringar för skolor:

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Det är Skolverket som har tagit fram denna utmärkelse. Den syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.

Skola för hållbar utveckling

Världsnaturfonden

"WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll." Där finns gratis läromedel att ladda hem. Flera av läromedlen kan du beställa en tryckt version av per skola för endast fraktkostnaden.

Världsnaturfonden driver programmet Naturväktarna som vänder sig till elever i hela landet, från årskurs 4 till gymnasiet, med syftet att väcka engagemang för natur- och miljövårdsfrågor.

Världsnaturfonden

Avfall och Återvinning

Sortera ditt avfall

Få hjälp med hur du ska sortera ditt avfall direkt på ostersund.se/sortera

Ett bra skolmaterial från Skåne

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag har tagit fram ett bra skolmaterial, för årskurserna 4-6 samt 7-9, som vi gärna rekommenderar.

Läs mer om Sysavs skolmaterial

sopor.nu

är en avfallsportal som bland andra Avfall Sverige och Naturvårdsverket står bakom. Under fliken Skola finns en experimentbank och länkar.

sopor.nu

Sopskolan

Sopskolan lär ut allt om miljöfarligt avfall till elever i årskurserna 7-9.

sopskolan.se

El-återvinning

Läs mer på El-kretsens webbplats om el-återvinning och se filmen om filmåtervinning.

El-återvinning (film)

Förpackningsinsamlingen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen är det rikstäckande företag som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. På FTI:s webbplats finns flera bra kortfilmer om vad som händer med insamlat material. De har också pedagogiskt material som vänder sig till barn och unga.

fti.se

Batteriåtervinningen

På Batteriåtervinningens webbplats finns fakta om insamling av batterier och elektronik samt skolmaterial att beställa gratis.

Batteriåtervinningen

Sidan uppdaterad 2023-07-28