Behovsanpassad sophämtning

För att stimulera till bättre sopsortering och förbättra kvalitén på vår service införde vi behovsanpassad sophämtning för villor och fritidshus under 2011 och för flerbostadshus och verksamheter under 2012. Nu hämtar vi sopor utifrån våra kunders behov!

Datoriserad sophämtning

På alla sopkärl är en id-bricka (en liten svart plastpuck) monterad samt en adressetikett. Id-brickan behövs för datoriseringen av vår sophämtningstjänst och adressetiketten gör att kunden ska veta att rätt kärl återlämnats efter tömning.

Efter kundens behov

Behovsanpassningen gäller enbart hämtning av Restavfall (Sopor till förbränning) och innebär att sopbilen kommer på avtalad dag varannan vecka för att hämta Restavfall samt Matavfall. Du, som kund, ställer alltid ut ditt kärl med Matavfall men du kan däremot välja om du vill ställa ut kärlet med Restavfall för tömning eller inte. Varje tömning registreras digitalt med en avläsare i sopbilen som läser koden i id-brickan och registrerar tömningen. Du betalar sedan för det antal hämtningar som vi utfört hos dig. Ju färre hämtningar vi gör, desto billigare blir det för dig. Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall - det tjänar du på. Läs i taxan vad en tömning kostar.

Fördelarna med behovsanpassning

  • Miljövinst 1: Vi hoppas att den behovsanpassade hämtningen ska stimulera östersundsborna att inte kasta så mycket i soptunnan utan istället återanvända och återvinna mer.
  • Miljövinst 2: Sopbilarnas körsträckor effektiviseras och tomgångskörningen kommer att minska vilket minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
  • Kvalitetsförbättring: Genom att vi registrerar varje tömning kan vi även höja kvaliteten på vårt arbete; missar vi en tömning ser vi det direkt.
Sidan uppdaterad 2023-04-28