Enkätundersökning om sopor hösten 2015

Del av ett cirkeldiagram

I arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Östersunds kommun genomförde kommunen en enkätundersökning under hösten 2015.

270 personer svarade på enkäten. De tillfrågades dels vid olika evenemang och dels fyllde de i enkäten på kommunens webplats. 76 % av de tillfrågade angav att de sorterar nästan alla förpackningar utom till allra högsta nivån (kolapapper och plastfolie) och 90 % angav att de sorterar för miljöns skull. Det som krävs för att de ska sortera ännu bättre är bra behållare i hemmet (svarade 50 %) eller att de kan slänga materialet där de bor (32 %). 76 % av de tillfrågade hade inga problem med att bli av med sitt miljöfarliga avfall. De flesta tillfrågade tyckte också att Östersunds kommun ska ligga i framkant när det gäller att minska mängden avfall (88 %) och 84 % var villiga att betala mer i avgift för att det ska bli enklare för oss att uppnå det målet. Resultaten visar tydligt hur viktig tillgängligheten och underlättandet är för att medborgarna i Östersunds kommun ska slänga sina sopor rätt.

Enkätundersökning om sopor och återvinning hösten 2015 - Hela rapportenPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-24