Grön rutt i Odensala

Villaområdet i nedre Odensala fick en lugnare trafikmiljö när Grön Rutt infördes i vintern 2009-2010. Genom att ställa postlådor och soptunnor bara på ena sidan av gatan har trafiken i området minskat avsevärt.

Till synes lugna villagator trafikeras dagligen av yrkestrafik. Morgontidningar och post ska delas ut, soporna ska hämtas och gatorna ska snöröjas. Gatorna är smala, snöplogkanterna kan vara breda och höga och att vända en sopbil kan bli både besvärligt och farligt.

Nedre Odensala utsågs till försöksområde för att införa Grön Rutt. Genom att ställa alla postlådor i grupper bara på ena sidan av gatan behöver postbilen bara passera en gång istället för att vända och köra tillbaka samma väg. Även sopbilen kör nu bara i en riktning. När det är dags för sophämtning får hälften av villaägarna dra över sina kärl till andra sidan gatan.

Visst har det blivit lite mer besvär med att gå över gatan för att hämta morgontidningen och att dra över sopkärlen tvärs över gatan, men Grön Rutt får ändå ett gott betyg. Mindre trafik, färre backande bilar och kortare körsträckor som skonar vår miljö är fördelar som överväger omaket, anser de boende i nedre Odensala.

Bakgrund


Projektet initierades av Per Lundqvist på Posten Meddelande, som under många år delat ut post med bil i bostadsområden och reflekterat över trafikmiljön. Genom att flytta alla postlådor på samma sida av vägen skulle det gå att minska trafiken i området och därmed förbättra trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan. Det blir ett säkrare bostadsområde för de boende. En olycka hade nyligen skett i Timrå vid backning av postfordon.

Karta över nedre Odensala

Området Odensala i Östersund har 480 hushåll och valdes ut som ett provområde. Postlådor sattes i grupper om 4-6 enheter i yttervarv för att minska körningen i området. Sopkärlen ställdes ut så att de står i yttervarv. De boende som bor i innervarv får alltså dra sina soptunnor över gatan på tömningsdagen. Skulle projektet ge lyckade resultat kan konceptet spridas och genomföras i fler områden i Östersunds kommun och i övriga landet.

Omställningen till Grön rutt i Odensala pågick mellan november 2009 till maj 2010.

Syfte


Syftet med projektet var att genom ändamålsenligare logistiklösningar minska transporterna i det utvalda området. Detta kommer i sin tur att leda till;

  • minskad klimatpåverkan och mindre luftföroreningar genom minskad bränsleförbrukning och mindre bilslitage
  • ökad trafiksäkerhet både genom minskade transporter och minskad backning
  • bättre arbetsmiljö för förarna som sköter post- och tidningsdistribution genom minskad belastning på nacke och axlar. Detta p g a av färre vridmoment och mindre oro för olyckor vid backning ut från postlådorna
  • bättre effektivitet, eftersom utdelningen av post och tidningar och tömning av soptunnor sker effektivare
  • minskat buller eftersom tiden för fordonens uppehållande i området minskar
  • förbättrad arbetsmiljö och minskad olycksrisk för Renhållningens miljöarbetare genom att soptunnor placeras i Yttervarv, genom att de inte behöver vända och backa i varje korsning
  • förändrat tankesättet i planprocessen som leder till en placering av sopkärl och postlådor som minskar körsträckor i bostadsområden.

Projektet Grön rutt i Odensala drevs av Östersunds kommun; Grön Trafik i samarbete med Posten Meddelande AB, Svensk Morgondistribution, Östersunds Tidningar, Vägverket Region Mitt samt Östersunds kommun; Trafik, Park & Lantmäteri, Renhållning och Gatukontoret.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-24