­Ny Renhållningsordning - styrdokument för avfall

Teckning av en gubbe - en nöjd jämtlandsbuddha som svävar ovanför marken och gör tummen upp

Alla kommuner måste, enligt lagstiftningen, ha en plan för avfallet som uppstår i kommunen. Östersunds kommuns förra avfallsplan är från 2005 så nu är det hög tid för en ny.

För att passa in i kommunens styrmodell är den nya avfallsplanen utformad som ett program med tillhörande bilagor samt en strategi med bilaga. Under arbetet med programmet och strategin reviderades också de lokala föreskrifterna. De har fått ett nytt namn: Lokala föreskrifter om avfall. Föreskrifterna tillsammans med programmet och strategin utgör förslag till Östersunds kommuns nya Renhållningsordning.

Förslaget till ny Renhållningsordning ställdes ut för granskning under hösten 2017. Tre yttranden kom in under granskningstiden och nu ställs Renhållningsordningen åter ut för granskning för att ge de politiska partierna ytterligare möjligheter att behandla remissen.

Renhållningsordningen är utställd för granskning mellan den 10 mars till 8 april 2018.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden. Synpunkter skickas till:

Östersunds kommun
Avfall Återvinning
831 82 Östersund

E-post:
avfallatervinning@ostersund.se

Förslag till ny Renhållningsordning:

Program för avfall
- om förebyggande och hantering av avfall
PDF

Östersunds kommun 2018 - 2028PDF

Bilagor:

Bilaga 1: BakgrundPDF

Bilaga 2: Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärderPDF

Bilaga 3: NulägesbeskrivningPDF

Bilaga 4: Anläggningar för återvinning och bortskaffandePDF

Bilaga 5: Nedlagda deponierPDF

Bilaga 6: BehovsbedömningPDF

Bilaga 7: Arbetet med de nya styrdokumentenPDF

Strategi om avfall - om förebyggande och hantering av avfallPDF
Östersunds kommun 2018 - 2022PDF

Bilaga 1: Förslag på vad kommunens nämnder och styrelser kan göraPDF

Lokala föreskrifter om avfallPDF

Vill du jämföra?

Här finns Avfallsplan 2005 och de nu aktuella lokala föreskrifterna

 

Sidan uppdaterad 2018-03-08