Så här bra är vi på att sortera sopor i Östersund

Avfall Återvinning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober 2016 gjordes den sjunde plockanalysen på sopor till förbränning, då vi tittade på både villor och flerbostadshus.

Cirkeldiagram som visar vad östersundsbornas soppåsar innehåller: Matavfall 30 %, Förpackningar och tidningar 32 %, Rätt sorterade sopor till förbränning 32 %

Resultat 2016 års plockanalys

För villor och flerbostadshus sammantaget blev resultatet 32 % förpackningar och tidningar, 30 % matavfall och 32 % sopor till förbränning. 0,30 % utgjordes av elektronik och 0,19 % av övrigt miljöfarligt.

Stapeldiagram som visar hur soppåsarnas innehåll skiljer sig mellan boende i villa och i flerbostadshus

Jämförelse boende i villor och flerbostadshus

Boende i villa är, generellt, något bättre på att sortera rätt än boende i flerbostadshus.

Se hela rapporten nedan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-16