Så här bra är vi på att sortera sopor i Östersund

Avfall Återvinning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; så kallade plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober 2019 gjordes den åttonde plockanalysen på restavfall till förbränning, då vi tittade på både villor och flerbostadshus. Vi gjorde också en analys på det brännbara grovavfallet.

Cirkeldiagram som visar vad östersundsbornas soppåsar innehåller: 
Matavfall 24 %, Förpackningar och tidningar 27 %, Rätt sorterade sopor 
till förbränning 35 %

Resultat 2019 års plockanalys av soptunnorna

För villor och flerbostadshus sammantaget blev resultatet 27 % förpackningar och tidningar, 24 % matavfall och 32 % sopor till förbränning. 0,58 % utgjordes av elektronik och inget var miljöfarligt avfall.

Stapeldiagram över jämförelse mellan villor och flerbostadshus. Villorna har mer matavfall men mindre sopor till soptipp och lite mera rätt sorterat än flerbostadshusen. Villorna har också lite mer pappersförpackningar i soporna till förbränning än flerbostadshusen har.

Jämförelse boende i villor och flerbostadshus

Villorna har en större andel matavfall, pappersförpackningar och rätt sorterat i soptunnan för sopor till förbränning än vad flerbostadhusen har. Flerbostadshusen har en ganska stor andel sopor till soptipp i den här plockanalysen.

Se hela rapporten Pdf, 2 MB..

Resultat av 2019 års plockanalys av det brännbara grovavfallet

Under hösten 2019 gjorde vi också en plockanalys på containern för "plast, papper, frigolit, textil". Det går till förbränning. Nu ville vi veta vad den innehåller och hur stor andel som är rätt sorterad.

Vi anlitade en firma som hällde ut hela containerns innehåll på marken (1 940 kg) och plockade igenom och sorterade upp det i mängder av fraktioner.

Det var 72% som var rätt sorterat enligt de anvisningar som vi har i Östersunds kommun. Men det var 12 % tidningar och förpackningar - och då finns det en återvinningsstation precis utanför stängslet! Det var också 6% trädgårdsavfall som i och för sig också brinner, men som vi mycket hellre tar hand om på Gräfsåsen, än att köra hela vägen till Sundsvalls avfallsförbränningsanläggning i Korsta och betala både transport och förbränning för.

Det var också 2% farligt avfall, det ska sorteras ut och behandlas utifrån vad det består av så att inga gifter läcker ut och skadar hälsa eller miljö.

Cirkeldiagram som visar resultatet av plockanalysen av containern för plast, papper, frigolit, textil. 72% är rätt sorterat.

Problemet med det felsorterade är att det kostar mer än det skulle behöva göra. Det blir mer transporter och resurser i form av förpackningsmaterial kommer inte till användning. Att använda pappersfibrer, plast, glas och metall igen för att göra nya produkter spar massor av energi jämfört med att använda ny malm, nya träd, ny olja eller nytt glas.

Skatter att utvinna - även ur det som är rätt sorterat

Det som är rätt sorterat innehåller sådant som vi i framtiden hoppas på att kunna sortera ut för att återvinna istället för att elda upp.

Av det rätt sorterade var det 13% plast, som inte är förpackningar. Det har vi börjat sortera ut för att försöka återvinna det till nya plastprodukter. Nästa steg kan bli att sortera ut textilier. Det var 23% textilier i det rätt sorterade. En del av kläderna var oanvända för prislappen satt kvar!

Böcker skulle också kunna sorteras ut och pappret skulle kunna återvinnas. Det var lika mycket böcker om plast i det rätt sorterade, 13%.

Sidan uppdaterad 2022-10-19