Vinn vinn - Sopsortering!

Tecknad bild: Långtradare med stora lass med sopor på väg till Sundsvall

Vem vann? Alla vann! De som bor i kvarteret Ardennern i Torvalla och kvarteret Väghyveln på Körfältet, minskade mängden vanliga sopor med totalt 15 % respektive 18 % under kampanjtiden. Bara med deras förbättrade sopsortering har mängden sopor till förbränning från Östersund, minskat med 31,5 ton/år. Det motsvarar ett helt långtradarlass med sopor mindre per år till värmeverket i Sundsvall! Det är en stor miljövinst och det vinner vi alla på.

Men hur gick det i kampen mellan kvarteren? Väghyveln minskade mängden vanliga sopor mest; totalt 18 % under hela kampanjtiden. I körfältsbornas soppåsar har matavfallet dessutom minskat från 36 % till 25 % och det miljöfarliga avfallet har minskat med drygt hälften. Det gör Väghyveln till vinnare!

Men Ardennern får stilpoäng för minskningen av miljöfarligt i vanliga soppåsen med fantastiska två tredjedelar! och radhusens dryga fördubbling av utsorterade plastförpackningar!

Radhusen i Torvalla har ställt fram sina soptunnor för tömning färre gånger under kampanjen och har därmed sparat in en slant. De flitigaste har sparat in både fem och sex tömningar. Det motsvarar en besparing på 350 respektive 420 kr med årets tömningsavgift på 70 kr.

De som bor i lägenhet sparar också pengar genom att sortera ut matavfall, förpackningar och tidningar eftersom tömningskostnaden för dessa kärl är lägre. Det kostar cirka 1 500 kr mindre per år att ha ett kärl för förpackningar jämfört med ett kärl för vanliga sopor. I kvarteret Ardennern byttes många kärl för vanliga sopor ut mot kärl för förpackningar. Kvarteret Väghyveln har nu fått fler kärl för förpackningar. Tomma kärl för vanliga sopor töms inte och kostar därmed inget.

Stort Grattis till alla vinnare!

Läs mer om hur det gått för kvarteret Väghyveln på Körfältet och

för kvarteret Ardennern i Torvalla

Bor det sop­nidingar eller bor det sorterings­stjärnor i bostads­områdena?

Tävlingen Vinn vinn - Sopsortering! i kvarteret Väghyveln på Körfältet och i kvarteret Ardennern i Torvalla är avslutad. Boende i de två kvarteren har utmanat sig själva, sina grannar och varandra i sopsortering.

Vem vinner på sopsortering?

I Sverige är vi ganska bra på att sortera våra sopor. Men vi skulle kunna bli mycket bättre. För faktum är att närmare 70 % av soporna i en vanlig soppåse är felsorterade! Matavfall hör inte hemma i soppåsen och inte förpackningar och tidningar heller. Och absolut inte Miljöfarligt avfall som exempelvis elektronik, batterier eller målarfärg.

Det finns pengar att tjäna. Om alla sopsorterade bättre skulle alla vinna på det; hyresgäster, fastighetsägare, kommunen och återvinningsföretagen. Och miljön skulle också vinna på att vi alla sorterade våra sopor bättre! Vi sparar både råvaror och energi.

Svar: Alla!

Sopnidingen och sorteringsstjärnan

Tecknad bild: Kul filur med stjärna på bröstet framför sopkärl

 

Sorteringsstjärnan är, så klart, en stjärna på att sortera sopor. Han har insett att han och miljön vinner på sopsortering, han har tagit reda på hur man gör och han har ändrat sin vanor.

Hemma hos honom är det lätt att sortera sopor för han har riggat med olika byttor och påsar på strategiska ställen. Och naturligtvis har han en papperskorg i badrummet så att inte bomullstussar och bomullspinnar hamnar i toaletten.

Tecknad bild: Skum filur som smyger i mörkret med sin soppåse


Sopnidingen har inte tänkt igenom det här med sopor än. Han vill bara snabbt bli av med dem. Han knölar ner alla soporna i en och samma påse och slänger dem i största kärlet i soprummet utan att läsa på skyltarna.

Den värsta sopnidingen kan rent av slänga sopor var som helst och tänka att någon annan får städa bort hans sopor (?!).

Vi tror inte att man antingen är en sopniding eller en sorteringsstjärna. Men det finns kanske lite av en sopniding och en sorteringsstjärna i oss allihopa. Och nu ska vi hjälpas åt att ta fram sorteringsstjärnan i oss.

Tävlingen Vinn vinn - Sopsortering!

Syftet med tävlingen var att förbättra sopsorteringen och de boendes medinflytande över sin hemmamiljö. De kvarter som var med i utmaningen är inte unika på något vis. De har inte valts ut för att sopsorteringen skulle vara särskilt dålig hos dem. De är snarare representativa för hur det ser ut i Östersund, såväl som i resten av landet.

Vi undersökte vad som finns i soppåsarna från respektive kvarter. Soprummen fick sedan en "make over" och vi delade ut sopsorteringsutrustning och information till de boende.

Under tävlingen vägdes de vanliga soporna som går till förbränning då och då, och förhoppningen var att de vanliga soporna skulle minska när allt miljöfarligt avfall samt mer matavfall, förpackningar och tidningar hamnar rätt.

Utgångsvikten för soporna som går till förbränning låg på 5,3 kg/lägenhet och vecka från båda kvarteren. Skulle det gå att halvera mängden till 2,6 kg/lägenhet och vecka?

Tävlingen avslutades på våren 2018 med en slutvägning och en ny titt i soppåsarna. Då korades också en vinnare!

Tävlingen arrangerades av Hyresgästföreningen region Norrland, Östersundshem, Rikshem, Lundstams och Östersunds kommun; Avfall Återvinning.

Hur du sorterar dina sopor?

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-24