Vinn vinn - Sopsortering!

Två filurer på en gungbräda med texten 23 % bättre

Nu leder kvarteret Ardennern i Torvalla. I april hade de minskat mängden sopor som går till förbränning med 23 procent sedan i höstas. Kvarteret Väghyveln på Körfältet hade minskat sina sopor med 17 %.
Båda kvarteren har förbättrat sig sedan tävlingen började i höstas! Det bådar gott inför finalen i vår.

Läs mer om hur det går för kvarteret Väghyveln på Körfältet och

för kvarteret Ardennern i Torvalla

Bor det sop­nidingar eller bor det sorterings­stjärnor i bostads­områdena?

Nu pågår tävlingen Vinn vinn - Sopsortering! i kvarteret Väghyveln på Körfältet och i kvarteret Ardennern i Torvalla. Boende i de två kvarteren utmanar sig själva, sina grannar och varandra i sopsortering.

Vem vinner på sopsortering?

I Sverige är vi ganska bra på att sortera våra sopor. Men vi skulle kunna bli mycket bättre. För faktum är att närmare 70 % av soporna i en vanlig soppåse är felsorterade! Matavfall hör inte hemma i soppåsen och inte förpackningar och tidningar heller. Och absolut inte Miljöfarligt avfall som exempelvis elektronik, batterier eller målarfärg.

Det finns pengar att tjäna. Om alla sopsorterade bättre skulle alla vinna på det; hyresgäster, fastighetsägare, kommunen och återvinningsföretagen. Och miljön skulle också vinna på att vi alla sorterade våra sopor bättre! Vi sparar både råvaror och energi.

Svar: Alla!

Sopnidingen och sorteringsstjärnan

Tecknad bild: Kul filur med stjärna på bröstet framför sopkärl

 

Sorteringsstjärnan är, så klart, en stjärna på att sortera sopor. Han har insett att han och miljön vinner på sopsortering, han har tagit reda på hur man gör och han har ändrat sin vanor.

Hemma hos honom är det lätt att sortera sopor för han har riggat med olika byttor och påsar på strategiska ställen. Och naturligtvis har han en papperskorg i badrummet så att inte bomullstussar och bomullspinnar hamnar i toaletten.

Tecknad bild: Skum filur som smyger i mörkret med sin soppåse


Sopnidingen har inte tänkt igenom det här med sopor än. Han vill bara snabbt bli av med dem. Han knölar ner alla soporna i en och samma påse och slänger dem i största kärlet i soprummet utan att läsa på skyltarna.

Den värsta sopnidingen kan rent av slänga sopor var som helst och tänka att någon annan får städa bort hans sopor (?!).

Vi tror inte att man antingen är en sopniding eller en sorteringsstjärna. Men det finns kanske lite av en sopniding och en sorteringsstjärna i oss allihopa. Och nu ska vi hjälpas åt att ta fram sorteringsstjärnan i oss.

Tävlingen Vinn vinn - Sopsortering!

Syftet med tävlingen är att förbättra sopsorteringen och de boendes medinflytande över sin hemmamiljö. De kvarter som är med i utmaningen är inte unika på något vis. De har inte valts ut för att sopsorteringen skulle vara särskilt dålig hos dem. De är snarare representativa för hur det ser ut i Östersund, såväl som i resten av landet.

Vi har undersökt vad som finns i soppåsarna från respektive kvarter. Soprummen har sedan fått en "make over" och vi delar ut sopsorteringsutrustning och information till de boende.

Under tävlingen kommer de vanliga soporna som går till förbränning att vägas då och då, och förhoppningen är att de vanliga soporna kommer att minska när allt miljöfarligt avfall samt mer matavfall, förpackningar och tidningar hamnar rätt.

Utgångsvikten för soporna som går till förbränning låg på 5,3 kg/lägenhet och vecka från båda kvarteren. Går det att halvera mängden till 2,6 kg/lägenhet och vecka?

Tävlingen avslutas på våren 2018 med en slutvägning och en ny titt i soppåsarna. Då koras också en vinnare!

Tävlingen arrangeras av Hyresgästföreningen region Norrland, Östersundshem, Rikshem, Lundstams och Östersunds kommun; Avfall Återvinning.

Hur du sorterar dina sopor?

Sidan uppdaterad 2018-05-11