Ardennern i Torvalla

Två filurer på en gungbräda med texten 15 % bättre!

Ardennern vann inte men får stilpoäng för minskningen av miljöfarligt i vanliga soppåsen med fantastiska två tredjedelar! och radhusens dryga fördubbling av utsorterade plastförpackningar! Radhusen har också ställt fram sina soptunnor för tömning färre gånger i år. Bra jobbat!

Ett diagram som visar minskning av mängden sopor till förbränning

Under hela vintern har vi vägt era vanliga sopor som går till förbränning. Ni har minskat mängden från 5,3 kg till, i genomsnitt 4,5 kg/hushåll och vecka. Det motsvarar en genomsnittlig minskning med 15 %!

(Minskningen är räknat som ett genomsnitt på de sex vägningarna mellan 11 december till 21 maj)

Diagram som visar mängden sopor till förbränning från alla soprum

Soprumsutmaningen

De som nyttjar soprummen på Havrevägen 6 och Havrevägen 28 kom ned till, i genomsnitt, 2,6 respektive 2,8 kg/hushåll och vecka och de som nyttjar soprummen på Vetevägen 21 och Vetevägen 9 halverade nästan sina vanliga sopor (46 respektive 45 %).
Grattis!

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Ardennern innehöll en vecka i maj 2018:

Cirkeldiagram som visar innehållet i soppåsarna

... jämfört med en vecka i september 2017:

Cirkeldiagram: 35% till förbränning, 30% matavfall, 27% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt: 0,86%

Innehållet i soppåsarna från detta kvarter skiljde sig inte särskilt mycket från
övriga kommunen eller resten av landet.

Radhusen på Vetevägen 31 - 75

I kvarteret Ardennern finns 23 radhus som har egna sopkärl. Eftersom förutsättningarna är så olika var de inte med i tävlingen. Istället hade de en egen utamaning.

Två filurer på en gungbräda med texten "Mer än dubbelt så mycket till återvinning!"

Radhusen har ett återvinningsrum där hyresgästerna kan slänga förpackningar och tidningar. Där vägde vi plast- och pappersförpackningarna lite då och då. Och radhusborna fördubblada utsorteringen av plastförpackningar under kampanjtiden.

Diagram som visar ökningen av utsorterade plast- och pappersförpackningar

I återvinningsrummet får hyresgästerna slänga wellpapp­kartonger tillsammans med pappersförpackningar. Därför blir det mycket mer pappersförpackningar än plastförpackningar och det varierar också mer. Men det viktigaste är att mängderna ökar.

Ett stapeldiagram som visar hur hur många gånger som radhusborna ställde ut sina soptunnor

Kärlen ställdes ut mer sällan

Diagrammet visar hur ofta radhusborna ställde ut sina vanliga soptunnor för tömning under kampanjtiden samt under samma period året innan. De flesta har ändrat sina vanor; många har sparat in på en hämtning, men de stora vinnarna (hushåll 9 och 16) har sparat in både fem och sex tömningar under perioden. Det motsvarar en besparing på 350 respektive 420 kr med årets tömningsavgift på 70 kr. Hushåll 18 var vinnare redan från början med sina 8 tömningar men även det hushållet kunde spara in på ytterligare en tömning.

Kvarteret Ardennern omfattar Vetevägen och Havrevägen 2 - 28 (jämna nummer) i Torvalla. Radhusen på Vetevägen är inte med i den egentliga tävlingen eftersom det inte går att analysera och väga deras sopor på ett jämförbart sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-24