Ardennern i Torvalla

Vinn vinn! i april: 23 % bättre!

Två filurer på en gungbräda med texten 23 % bättre

Mängden sopor som ska gå till förbränning har minskat från 5,3 till 4,1 kg/lägenhet och vecka. Det visade mätningen i april. Sorteringsstjärnorna håller fortfarande ställningarna i kvarteret Ardennern.

Diagram som visat att mängden vanliga sopor från kvarteret Ardennerna har minskat från 5,3 till 4,4 kg/lgh och vecka.

Det går bra för kvarteret Ardennern. I februari ställde Vetevägen 17 till det, men då vi räknade bort den fadäsen blev det ett riktigt bra resultat för övriga soprum (den streckade linjen ovan). Sedan dess har Vetevägen 17 gjort en helomvändning och leder nu! och de flesta soprum minskar sina sopor som ska gå till förbränning. Snart är sista vägningen!

Diagram som visar mängden sopor från respektive soprum

Radhusen på Vetevägen 31 - 75

I kvarteret Ardennern finns 23 radhus som har egna sopkärl. Eftersom förutsättningarna är så olika kan de inte vara med i tävlingen. Istället har de en egen tävling mot sig själva.

Två filurer på en gungbräda med texten Ännu mer till återvinning!

Radhusen har ett återvinningsrum där hyresgästerna kan slänga förpackningar och tidningar. Där väger vi plast- och pappersförpackningarna lite då och då. Och radhusborna har ökat mängden förpackningar av både papper och plast sedan december.

Mängden plastförpackningar har ökat från 0,24 till 0,54 kg/ lägenhet och vecka. Det är bra både för miljön och för ekonomin. I återvinningsrummet får hyresgästerna slänga wellpapp­kartonger tillsammans med pappersförpackningar. Därför blir det mycket mer pappersförpackningar än plastförpackningar. Men det viktigaste är att mängderna ökar. Snart är sista vägningen!

Diagram som visar mängden utsorterade pappers- och plastförpackningar

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Ardennern innehöll den 18 september 2017:

Cirkeldiagram: 35% till förbränning, 30% matavfall, 27% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt: 0,86%

Resultatet från detta kvarter skiljer sig inte särskilt mycket från övriga kommunen eller hela landet. Men visst finns det förbättringspotential? Våren 2018 gör vi nästa titt i soppåsarna från Ardennern. Hur kommer det resultatet att bli?

Kvarteret Ardennern omfattar Vetevägen och Havrevägen 2 - 28 (jämna nummer) i Torvalla. Radhusen på Vetevägen är inte med i den egentliga tävlingen eftersom det inte går att analysera och väga deras sopor på ett jämförbart sätt.

Sidan uppdaterad 2018-05-11