Väghyveln på Körfältet

Vinn vinn! i april: 17 % bättre.

Två filurer på en gungbräda med texten 17 % bättre!

Mängden sopor som ska gå till förbränning har minskade från 5,3 till 4,4 kg/lägenhet och vecka. Det visade mätningen i aprio. Sorteringsstjärnorna håller fortfarande ställningarna i kvarteret Väghyveln!

Diagram som visar att mängden sopor har minskat från 5,3 till 3,8 kg/lgh och vecka. Men egentligen är minskningen bara till 4,7 kg/lgh och vecka.

Det går lite upp och ner med sopsorteringen för kvarteret Väghyveln. I mars ställde Divisionsgränd till det, men då vi räknade bort den fadäsen blev det ett riktigt bra resultat för övriga soprum (den streckade linjen ovan). Stabsgränd har legat bäst till genom hela tävlingen, men alla har minska mängden vanliga sopor.
Snart är sista vägningen!

Diagram som visar jämförelse mellan soprummen

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Väghyveln innehöll den 21 september 2017:

Cirkeldiagram: 34% till förbränning, 35% matavfall och 25% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt 1,2 %

Innehållet i soppåsarna från detta kvarter skiljer sig inte särskilt mycket från övriga kommunen eller hela landet. Men visst finns det förbättringspotential? Våren 2018 gör vi nästa analys av soppåsarna från Väghyveln. Hur kommer det resultatet att bli?

Läs mer om tävlingen Vinn vinn - Sopsortering!

Kvarteret Väghyveln omfattar Stabsgränd, Divisionsgränd, Trossgränd och Batterigränd på Körfältet. Det särskilda boendet (äldreboendet) på Trossgränd är inte med i tävlingen.

Sidan uppdaterad 2018-05-11