Väghyveln på Körfältet

Två filurer på en gungbräda med texten 18 % bättre och mindre matavfall

Kvarteret Väghyveln vann! Väghyveln minskade mängden vanliga sopor mest; totalt 18 % under hela kampanjtiden. I körfältsbornas soppåsar har matavfallet dessutom minskat från 36 % till 25 % och det miljöfarliga avfallet har minskat med drygt hälften. Det gör Väghyveln till vinnare!

Linjediagram som visar mängden sopor i kg/lgh och vecka

Under hela vintern har vi vägt de vanliga sopor från kvarteret Väghyveln, som går till förbränning. De boende har minskat mängden från 5,3 kg till, i genomsnitt 4,4 kg/hushåll och vecka. Det motsvarar en genomsnittlig minskning med 18 %!

(Minskningen är räknat som ett genomsnitt på de sju vägningarna mellan 2 november till 24 maj)

Nu får alla soprum utom Stabsgränd fler kärl för förpackningar. Använd dem så minskar kostnaderna. Det kostar cirka 1 500 kr mindre i tömningskostnad per år att tömma kärl med förpackningar. Om du istället överfyller kärlen för vanliga sopor tar vi ut straffavgifter för Överfullt kärl.

Linjediagram som visar mängden sopor i varje soprum

Soprumsutmaningen

Stabsgränd kom ned till, i genomsnitt, 3,5 kg/hushåll och vecka och Batterigränd minskade sina sopor mest med i genomsnitt 24 %.
Grattis!

Vi har tittat i soppåsarna

och det här är vad soppåsarna från kvarteret Väghyveln innehöll en vecka i maj 2018:

Ett cirkeldiagram som visar soppåsarnas innehåll

... jämfört med en vecka september 2017:

Cirkeldiagram: 34% till förbränning, 35% matavfall och 25% förpackningar och tidningar. Miljöfarligt 1,2 %

Innehållet i soppåsarna från detta kvarter skiljde sig inte särskilt mycket från övriga kommunen eller resten av landet.

Läs mer om tävlingen Vinn vinn - Sopsortering!

Kvarteret Väghyveln omfattar Stabsgränd, Divisionsgränd, Trossgränd och Batterigränd på Körfältet. Det särskilda boendet (äldreboendet) på Trossgränd är inte med i tävlingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-24