­Sopavgifter

Alla betalar en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtnings­avgiften. För restavfall till förbränning betalar du för varje tömning och för matavfallet är det en avgift för hela året - så ställ ut matavfallstunnan ofta. Du som valt hemkompostering betalar ingen hämtningsavgift för matavfall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2022. Moms är inräknad i alla avgifter.

Sopavgifter för villahushåll

Tabell över sopavgifter för villahushåll

Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift

1 082 kr/år


+ hämtningsavgift


Restavfall till förbränning: 140 liters kärl *

75 kr

Restavfall till förbränning: 190 liters kärl = standardstorlek

84 kr/tömning

Restavfall till förbränning: 370 liters kärl

109 kr/tömning

Matavfallskärl**

520 kr/år


* Vi fasar ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället i samband med ägarbyten och nya abonnemang.
** Matavfall hämtar vi alltid varannan vecka.

Gemensamma sopkärl för villahushåll - på uppsamlingsplats

Tabell över sopavgifter för gemensamma sopkärl


Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift

1082 kr/årAvgifter för gemensamma sopkärlAvgift

Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall

1150 kr/år

Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast Restavfall till förbränning

730 kr/år


 

Sopavgifter för Norderön

Tjänsten är bara tillgänglig på Norderön. Hämtning sker i 210 liters säckar för restavfall och kärl med lock som är ca 40 liter för matavfall.
Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift, permanentboende1 082 kr/år
Grundavgift, fritidshus säsongshämtning v 20 - 37

314 kr/år

Grundavgift, fritidshus året runt

600 kr/år

+ Hämtningsavgift:
Restavfall till förbränning, fast intervall80 kr/tömning
Matavfall - helår259 kr/år
Matavfall - sommarhämtning v 20 -37, var 14:e dag
95 kr/sommar

*De fasta intervallen är 26, 12, 6 eller 1 gång per år.

Sopavgifter fritidshus

Sopavgifter fritidshus säsongshämtning v. 20 - v. 37:
Avgift

Kostnad, inkl moms

Grundavgift:314 kr/år
+Hämtningsavgift: 

Restavfall till förbränning, kärl 140 liter*

75 kr/tömning

Restavfall till förbränning, kärl 190 liter84 kr/tömning
Matavfallskärl189 kr/år
Sopavgifter fritidshus - året runt-hämtning:
Grundavgift 600 kr/år
+Hämtningsavgift:

Restavfall till förbränning, kärl 140 liter

75 kr/tömning

Restavfall till förbränning, kärl 190 liter84 kr/tömning
Matavfallskärl520 kr/år

Gemensamma sopkärl på uppsamlingsplats - säsongshämtning perioden v 20 - 37:
Avgift

Inkl moms

Grundavgift314 kr/år
Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall377 kr/år
Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast restavfall till förbränning225 kr/år

* Vi fasar ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället i samband med ägarbyten och nya abonnemang.

Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

I sopavgiften ingår alltid en grundavgift. För flerbostadshus är grundavgiften per lägenhet och år. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilka sopor vi hämtar vid ert hus. Alla sopor hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2022. Pris inom parentes är inklusive moms.

Grundavgift:

Grundavgifter för flerbostadshus och verksamheter
Benämning
Avgift
Grundavgift för lägenhet i flerbostadshus
502 (627) kr/lägenhet och år
Grundavgift för verksamhet
580 (725) kr/år

 

Hämtningsavgifter: Restavfall till förbränning

Hämtningsavgifter för restavfall till förbränning för flerbostadshus. Pris inom parentes är inklusive moms.
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift
Kärl 140 l*
Enligt fast hämtningsschema
60 (75) kr/hämtning
Kärl 190 l
Enligt fast hämtningsschema
67 (84) kr/hämtning
Kärl 370 l
Enligt fast hämtningsschema
87 (109) kr/hämtning
Kärl 660 l
Enligt fast hämtningsschema
122 (152) kr/hämtning

* Vi fasar ut 140-literskärlen för restavfall och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället.

Hämtningsavgifter: Matavfall

Hämtningsavgift utifrån kärlstorleken och hämtningsfrekvensen
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift exkl. (inkl) moms
80 l**
3 gånger/vecka
2 694 (3 368) kr/år
80 l**2 gånger/vecka
1 797 (2 246) kr/år
80 l**1 gång/vecka
930 (1 162) kr/år
80 l**var 14:e dag
416 (520) kr/år
120 l*
1 gång/vecka
1 223 (1 529) kr/år
120 l*var 14:e dag
549 (686) kr/år
140 l
3 gånger/vecka
3 544 (4 430) kr/år
140 l
2 gånger/vecka2 362 (2 953) kr/år
140 l1 gång/vecka1 223 (1 529) kr/år
140 lvar 14:e dag549 (686) kr/år
190 l
3 gånger/vecka4 251 (5 314) kr/år
190 l2 gånger/vecka2 834 (3 543) kr/år
190 l1 gång/vecka1 468 (1 835) kr/år
190 lvar 14:e dag667 (834) kr/år
370 l*
2 gånger/vecka5 920 (7 400) kr/år
370 l*1 gång/vecka3 189 (3 986) kr/år
370 l*var 14:e dag1 585 (1 981) kr/år

* nya abonnemang tecknas inte.

** när 80-liters kärl behöver bytas ut kommer de att ersättas med 140 liters kärl. Vi anpassar antalet kärl och hämtningsintervall i samråd med kunden för att kostnaden inte ska öka.

Hämtningsavgifter: restavfall och matavfall i djupbehållare, eller bottentömmande behållare

Avgift för hämtning och behandling av restavfall till förbränning samt matavfall enligt fast hämtningsintervall
Behållarstorlek
Avgift exkl. (inkl) moms
4.1 - 5 m³
367 (459) kr/hämtning
3,1 - 4 m³
342 (427) kr/hämtning
2,1 - 3 m³
316 (395) kr/hämtning
1,1 - 2 m³
291 (364) kr/hämtning
0 - 1 m³
266 (332) kr/hämtning
Innersäck för restavfall och byte av innersäcken
80 (100) kr/hämtning
Matavfall enligt fast intervall inkl byte av innersäck 0,5 - 1,5 m³
250 (312) kr/hämtning

 

Restavfall till förbränning - container:

Grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift för restavfall i container, hämtas med frontlastare
Containerstorlek
Avgift kr/år exkl. (inkl.) moms

4 m³
2 240 (2 800) kr/år

6 m³
2 400 (3 000) kr/år

8 m³
2 560 (3 200) kr/år

Restavfall till förbränning
Hämtningsavgift
+ Behandlingsavgift
Enligt fast hämtningsschema
360 (450) kr/tömning
1 178 (1 473) kr/ton
Extra/beställd hämtning
800 (1 000) kr/tömning
1 178 (1 473) kr/ton

Avgiften för utställning eller hemtagning av en container är 600 (750) kr/timme.

Avgift för hämtning och behandling av avfall i lastväxlarflak

Hämtningsavgift och behandlingsavgift för avfall i lastväxlarflak
Tjänst
Avgift exkl. (inkl) moms
Budad hämtning/fast intervall
800 (1 000) kr/gång
Behandlingsavgift restavall1 178 (1 473) kr/ton

Hämtning: Farligt avfall

Hämtning av farligt avfall från hushåll i flerfamiljshus

Tjänst


Avgift inkl moms


Framkörningsavgift - fast intervall

ingår i grundavgiften

Framkörningsavgift - budad hämtning

300 kr/gång

Hanteringsavgift - farligt avfall i röd låda*

ingår i grundavgiften

Hanteringsavgift - mellanstort farligt avfall**

85 kr/gång

Hanteringsavgift - stor och tung elektronik***

85 kr/styck

Behandlingsavgift

Ingår i grundavgiften

*Röd låda som tillhandahålls av Avfall Återvinning, max 15 kg/behållare, helst uppdelade efter avfallsslag

** Så stort att det inte får plats i den röda lådan för farligt avfall, max 50 kg

*** Vitvaror, TV m.m. (kräver två personer för hämtning)

Övriga avgifter, hushåll och företag

Avgifterna anges utan och med moms inom parentes.

Byte av kärl

Byte av kärl till annan storlek, för slitage och för yttre påverkan

Tjänst

Avgift exkl. (inkl) moms

Byte av kärl till annan storlek

192 (240) kr/gång

Byte av storlek vid ägarbyte

0 kr

Byte av kärl på grund av ålder och normalt slitage

0 kr

Byte av 80 - 660 liters sopkärl på grund av yttre påverkan

500 - 3 000 kr/kärl beroende på kärlets storlek

Överfullt kärl och felsortering

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning göras.

Extra avgift om kärlet är överfullt eller om det är felsorterat

Tjänst

Avgift exkl. (inkl) moms

Överfullt sopkärl, fyllt till brädden så att avfall faller ur vid förflyttning, gäller matavfall och restavfall

160 (200) kr/kärl

Felsorterade sopor*

160 (200) kr/kärl

* Exempelvis om det ligger farligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra sophämtning

Vid extra hämtning av sopor tar vi ut ordinarie hämtningsavgift samt en framkörningsavgift.
Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen.

Framkörningsavgift för extrahämtning av sopor

Avfallsslag

Avgift exkl. (inkl) moms

Restavfall till förbränning*

240 (300) kr/gång

Matavfall

240 (300) kr/gång

Extra hämtning av matavfall

Kärlstorlek

Avgift inkl moms

Matavfallskärl 80 l

49 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 120 l

59 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 140 l

68 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 190 l

75 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 370 l

98 kr/gång och kärl

*tömningsavgift för restavfallskärlet tillkommer.

Utökad service, lång dragväg och service:

Lång dragväg

Avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats får inte vara längre än 5 meter vid villor och 10 meter vid flerbostadshus. Där sopkärlen töms av sidlastande bil ska sopkärlen stå inom räckhåll för sopbilen - 1,5 m från vägkanten.

Dragväg, backning och utökad service, avgift med moms inom parentes.

Dragväg/backning

Avgift exkl. (inkl) moms

<10 meter (gäller enbart en och tvåfamiljshus)*

12 (15) kr/kärl och hämtning

11 - 20 meter

24 (30) kr/kärl och hämtning

21 - 30 meter

68 (85) kr/kärl och hämtning

31 meter eller mer

120 (150) kr/kärl och hämtning

*Om du är förhindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionsvariation, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen och ställa tillbaka dem efter tömning.

Läs mer om utökad service

Oförutsedda händelse kostar 600 (750) kr/timme

Avgiften används om till exempel om vi måste vänta för att kunna hämta soporna, vi hjälper till vid städning av överfulla grovsoprum eller liknande.

Tilläggsavgift stora behållare

Tilläggsavgift för felsortering i bottentömmande behållare, container eller lastväxlarflak.

Tilläggsavgift felsortering

Avgift exkl. (inkl) moms

Felsorterade sopor* extra avgift per behållare

800 (1 000) kr/behållare

*grava felsorteringar som farligt avfall, vanliga sopposåar eller restavfall i kompostbehållaren.

Stora och tunga sopor - grovsopor

Hämtning av stora och tunga sopor

Avfallsmängd


Hämtningsavgift, exkl (inkl) moms

Upp till 5 m³ per tillfälle, från grovsopsrum, fast intervall

312 (390) kr/gång

Upp till 5 m³ per tillfälle, från grovsopsrum, budad hämtning

552 (690) kr/gång

Budad hämtning ej grovsopsrum, max 5 kollin* inkl framkörningsavgift

312 (390) kr/gång

Vitvaror och hemelektronik

48 (60) kr per enhet

Budad hämtning av farligt avfall i röda lådor från flerfamiljshus

240 (300) kr

* Ett kolli är till exempel en möbel. Varje kolli får väga max 15 kg

Sidan uppdaterad 2022-10-19