­Sopavgifter

Alla betalar en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtnings­avgiften. För rest till förbränning betalar du för varje tömning. Du som valt hemkompostering betalar ingen hämtningsavgift för Matavfall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2020. Moms är inräknad i alla avgifter.

Sopavgifter för villahushåll


Grundavgift1000 kr/år
+ Hämtningsavgift:
Rest till förbränning: 140 l-kärl *68 kr/tömning
Rest till förbränning: 190 l-kärl = standardstorlek75 kr/tömning
Rest till förbränning: 370 l-kärl98 kr/tömning
Matavfall** 80 l-kärl495 kr/år

* Vi fasar ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället i samband med ägarbyten och nya abonnemang.
** Matavfall hämtar vi alltid varannan vecka.

Gemensamma sopkärl för villahushåll - på uppsamlingsplats

Grundavgift1000 kr/år


Avgifter för gemensamma sopkärl
Del i gemensamma sopkärl: Rest till förbränning och Matavfall1028 kr/år
Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast Rest till förbränning814 kr/år

Utökad service: Framdragning av sopkärl

Om du är hindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionshinder, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen och ställa tillbaka dem efter tömning. Framdragning av kärl kostar 345 kr/kärl och år.

Läs mer om utökad service

Sopavgifter fritidshus

Sopavgifter fritidshus säsongshämtning v. 20 - v. 37:
Grundavgift:290 kr/år
+Hämtningsavgift: 
Sopor till förbränning, kärl 190 liter75 kr/tömning
Matavfall, kärl 80 liter180 kr/år
Sopavgifter fritidshus - året runt-hämtning:
Grundavgift 555 kr/år
+Hämtningsavgift:
Sopor till förbränning, kärl 190 liter75 kr/tömning
Matavfall, kärl 80 liter495 kr/år


Gemensamma sopkärl på uppsamlingsplats - säsongshämtning perioden v 20 - 37:
Grundavgift290 kr/år
Del i gemensamma sopkärl: Sopor till förbränning och Matavfall354 kr/år
Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast Sopor till förbränning278 kr/år


Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

I sopavgiften ingår alltid en grundavgift. För flerbostadshus är grundavgiften per lägenhet och år. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilka sopor vi hämtar vid ert hus. Alla sopor hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2020.
Pris inom parantes är inklusive moms.

Grundavgift:

Grundavgifter för flerbostadshus och verksamheter 2020
Benämning
Avgift
Grundavgift för lägenhet i flerbostadshus
464 (580) kr/lägenhet och år
Grundavgift för verksamhet
552 (690) kr/år


Hämtningsavgifter: Rest till förbränning

KärlstorlekHämtningsfrekvensAvgift
Kärl 140 l*Enligt fast hämtningsschema54,40 (68) kronor per hämtning
Kärl 190 lEnligt fast hämtningsschema60 (75) kronor per hämtning
Kärl 370 lEnligt fast hämtningsschema78,40 (98) kronor per hämtning
Kärl 660 lEnligt fast hämtningsschema108,80 (136) kronor per hämtning

* Vi fasar ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället.

Rest till förbränning - Container

ContainerstorlekAvgift kr/år exkl. (inkl.) moms
4 m³2 240 (2 800)
6 m³2 400 (3 000)
8 m³2 560 (3 200)
Rest till förbränningHämtningsavgift+ Behandlingsavgift
Enligt fast hämtningsschema280 (350) kr/tömning1075,20 (1344) kr/ton
Extra/beställd hämtning
731,20 (914) kr/tömning
1075,20 (1344) kr/ton

Avgiften för utställning och hemtagning av en container är 600 kr/timme (750 inkl. moms).

Hämtningsavgifter: Matavfall

KärlstorlekHämtningsfrekvensAvgift exkl. (inkl.) moms
80 l3 gånger/vecka
2 696 (3 370) kr/år
80 l2 gånger/vecka
1 654,40 (2 068) kr/år
80 l1 gång/vecka718,40 (898) kr/år
80 lVar 14:e dag396 (495) kr/år
140 l2 gånger/vecka1 895,2 (2 369) kr/år
140 l1 gång/vecka823,20 (1 029) kr/år
140 lVar 14:e dag413,60 (517) kr/år
190 l3 gånger/vecka3 444 (4 305) kr/år
190 l2 gånger/vecka2 112,80 (2 641) kr/år
190 l1 gång/vecka917,60 (1 147) kr/år
190 lVar 14:e dag504 (630) kr/år


Hämtning: Miljöfarligt avfall

KärlstorlekHämtningsfrekvensAvgift
40 l-lådaVar 14:e dag0 kr

Hämtningsavgifter för djupbehållare, brännbart

HämtningsfrekvensAvgift exkl. (inkl.) moms
Fast hämtningsintervall
320 (400) kr/hämtning
Budad hämtning
731,20 (914) kr/år
Behandlingsavgift brännbart
Behållarstorlek
Avgift
4,1 - 5 m3
128 (160) kr/hämtning
3,1 - 4 m3
102,40 (128) kr/hämtning
2,1 - 3 m3
76,80 (96) kr/hämtning
1,1 - 2 m3
51,20 (64) kr/hämtning
0 - 1 m3
25,60 (32) kr/hämtning

Hämtningsavgifter för djupbehållare, matavfall


Hämtningsavgift (Behandlingsavgift tillkommer)

Avgift
Hämtningsavgift
160 (200) kr/gång
Extra hämtning731,20 (914) kr/gång

Behandlingsavgift
Behållarstorlek
Avgift
0,5-1,5 m3
44,80 (56) kr/hämtning

Stora och tunga sopor - grovsopor

Hämtning av stora och tunga sopor - grovsopor
Avfallsmängd
Hämtningsavgift, exkl (inkl) moms
Mindre än 5 m³312 (390) kr
5 – 10 m³624 (780) kr
Vitvaror och hemelektronik48 (60) kr per enhet
Framkörningsavgift240 (300) kr


​Fastighetsägare kan välja mellan hämtning var fjortonde dag eller en gång i månaden.

Behöver du hyra en container tillfälligt?

Vi hyr även ut containers för Sopor till förbränning för tillfällig uppställning, men vi har bara täckta containers med luckor. De passar bra till exempel vid tillfälliga evenemang.

Tillfällig containerhyra
Containerstorlek
Riktpris kr/vecka
4 m³ca 43 (54)
6 m³ca 46 (58)
8 m³ca 49 (62)Avgift för utställning och hemtagning av container600 (750) kr/tim
Avgift för sophämtning - tömning av tillfällig container
Hämtningsavgift
Behandlingsavgift
731,20 (914) kr/tömning
1 075,20 (1 344) kr/ton

Övriga avgifter, hushåll och företag

Avgifterna anges utan och med moms.

Byte av kärl

Behöver du byta kärl till annan storlek kostar det 192 kronor/gång (utan moms), 240 kronor/gång (med moms).

Överfullt kärl

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning göras. En extra avgift på 160 kronor/gång (utan moms), 200 kronor/gång (med moms) kommer att tas ut för den extra tömningen.
Avgiften tas ut oavsett om det är kompostkärlet eller kärlet för sopor till förbränning som är överfullt.

Felsorterade sopor

Vi tar ut en avgift för felsorterade sopor. En extra avgift på 160 kronor per gång (utan moms), 200 kronor/gång (med moms) tas ut för grava felsorteringar; exempelvis om det ligger Miljöfarligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra sophämtning

Vid extra hämtning av sopor tar vi ut ordinarie hämtningsavgift samt en framkörningsavgift på 240 kronor (utan moms), 300 kr (med moms).
Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen.
För extra tömning av container - se tabell ovan.

 

Lång dragväg

En avgift tas ut då avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats är längre än 5 meter. Avgiften beror på hur ofta kärlet töms men är oberoende av kärlets storlek samt avfallsslag.

Avgifter för lång dragväg

Avgift med moms inom parentes
Hämtningsfrekvens
Avgift
156 ggr/år
1 100 (1 375) kr/kärl
104 ggr/år
828 (1 035) kr/kärl
52 ggr/år
552 (690) kr/kärl
26 ggr/år
276 (345) kr/kärl
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-30