­Sopavgifter

Alla betalar en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtnings­avgiften. För restavfall till förbränning betalar du för varje tömning. Du som valt hemkompostering betalar ingen hämtningsavgift för matavfall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2021. Moms är inräknad i alla avgifter.

Sopavgifter för villahushåll


Grundavgift1050 kr/år
+ Hämtningsavgift:
Restavfall till förbränning: 140 l-kärl *71 kr/tömning
Restavfall till förbränning: 190 l-kärl = standardstorlek79 kr/tömning
Restavfall till förbränning: 370 l-kärl103 kr/tömning
Matavfall** 80 l-kärl495 kr/år

* Vi fasar ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället i samband med ägarbyten och nya abonnemang.
** Matavfall hämtar vi alltid varannan vecka.

Gemensamma sopkärl för villahushåll - på uppsamlingsplats

Grundavgift

1050 kr/årAvgifter för gemensamma sopkärlAvgift

Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall

1085 kr/år

Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast Restavfall till förbränning

689 kr/år


Sopavgifter för Norderön

Tjänsten är bara tillgänglig på Norderön. Hämtning sker i 210 liters säckar för restavfall och kärl med lock som är ca 40 liter för matavfall.
Grundavgift, permanentboende1050 kr/år
Grundavgift, fritidshus säsongshämtning v 20 - 37

583 kr/år

Grundavgift, fritidshus året runt

609 kr/år

+ Hämtningsavgift:
Restavfall till förbränning, fast intervall75 kr/tömning
Matavfall - helår247 kr/år
Matavfall - sommarhämtning v 20 -37, var 14:e dag
90 kr/sommar

*De fasta intervallen är 26, 12, 6 eller 1 gång per år.

Sopavgifter fritidshus

Sopavgifter fritidshus säsongshämtning v. 20 - v. 37:
Grundavgift:305 kr/år
+Hämtningsavgift: 
Sopor till förbränning, kärl 190 liter79 kr/tömning
Matavfall, kärl 80 liter180 kr/år
Sopavgifter fritidshus - året runt-hämtning:
Grundavgift 609 kr/år
+Hämtningsavgift:
Sopor till förbränning, kärl 190 liter79 kr/tömning
Matavfall, kärl 80 liter495 kr/år

Gemensamma sopkärl på uppsamlingsplats - säsongshämtning perioden v 20 - 37:
Grundavgift305 kr/år
Del i gemensamma sopkärl: Restavfall till förbränning och Matavfall356 kr/år
Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast restavfall till förbränning212 kr/år

 

Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

I sopavgiften ingår alltid en grundavgift. För flerbostadshus är grundavgiften per lägenhet och år. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilka sopor vi hämtar vid ert hus. Alla sopor hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sopavgifter för flerbostadshus och verksamheter

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2021. Pris inom parentes är inklusive moms.

Grundavgift:

Grundavgifter för flerbostadshus och verksamheter
Benämning
Avgift
Grundavgift för lägenhet i flerbostadshus
466 (583) kr/lägenhet och år
Grundavgift för verksamhet
580 (725) kr/år

Hämtningsavgifter: Restavfall till förbränning

Hämtningsavgifter för restavfall till förbränning för flerbostadshus
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift
Kärl 140 l*
Enligt fast hämtningsschema
57 (71) kr/hämtning
Kärl 190 l
Enligt fast hämtningsschema
63 (79) kr/hämtning
Kärl 370 l
Enligt fast hämtningsschema
82 (103) kr/hämtning
Kärl 660 l
Enligt fast hämtningsschema
114 (143) kr/hämtning

* Vi fasar ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt byte till 190-literskärl istället.

Hämtningsavgifter: Matavfall

Hämtningsavgift utifrån kärlstorleken och hämtningsfrekvensen
Kärlstorlek
Hämtningsfrekvens
Avgift exkl. (inkl) moms
80 l
3 gånger/vecka
2 566 (3 208) kr/år
80 l2 gånger/vecka
1 711 (2 139) kr/år
80 l1 gång/vecka
886 (1 107) kr/år
80 lvar 14:e dag
396 (495) kr/år
120 l*
1 gång/vecka
1 165 (1 456) kr/år
120 l*var 14:e dag
522 (653) kr/år
140 l
3 gånger/vecka
3 375 (4 219) kr/år
140 l
2 gånger/vecka2 249 (2 812) kr/år
140 l1 gång/vecka1 165 (1 456) kr/år
140 lvar 14:e dag522 (653) kr/år
190 l
3 gånger/vecka4 049 (5 061) kr/år
190 l2 gånger/vecka2 699 (3 374) kr/år
190 l1 gång/vecka1 398 (1 748) kr/år
190 lvar 14:e dag635 (794) kr/år
370 l*
2 gånger/vecka5 638 (7 048) kr/år
370 l*1 gång/vecka3 037 (3 769) kr/år
370 l*var 14:e dag1 510 (1 887) kr/år

* nya abonnemang tecknas inte.

Restavfall till förbränning - container:

Grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift för restavfall i container, hämtas med frontlastare
Containerstorlek
Avgift kr/år exkl. (inkl.) moms

4 m³
2 240 (2 800) kr/år

6 m³
2 400 (3 000) kr/år

8 m³
2 560 (3 200) kr/år

Restavfall till förbränning
Hämtningsavgift
+ Behandlingsavgift
Enligt fast hämtningsschema
336 (420) kr/tömning
1 138 (1 423) kr/ton
Extra/beställd hämtning
800 (1 000) kr/tömning
1 138 (1 423) kr/ton

Avgiften för utställning eller hemtagning av en container är 600 (750) kr/timme.

Hämtningsavgifter: restavfall och matavfall i djupbehållare, eller bottentömmande behållare

Avgift för hämtning och behandling av restavfall till förbränning samt matavfall enligt fast hämtningsintervall
Behållarstorlek
Avgift
4.1 - 5 m³
611 (764) kr/hämtning
3,1 - 4 m³
569 (711) kr/hämtning
2,1 - 3 m³
527 (659) kr/hämtning
1,1 - 2 m³
485 (606) kr/hämtning
0 - 1 m³
442 (553) kr/hämtning
Innersäck för restavfall och byte av innersäcken
80 (100) kr/hämtning
Matavfall enligt fast intervall inkl byte av innersäck 0,5 - 1,5 m³
416 (520) kr/hämtning

Avgift för hämtning och behandling av avfall i lastväxlarflak

Hämtningsavgift och behandlingsavgift för avfall i lastväxlarflak
Tjänst
Avgift
Budad hämtning/fast intervall
800 (1 000) kr/gång
Behandlingsavgift restavall1 138 (1 423) kr/ton

Hämtning: Farligt avfall

Hämtning av farligt avfall i flerfamiljshus

Tjänst


Avgift


Hämtning av farligt avfall i röda lådor, enligt fast intervall


ingår i grundavgiften


Vitvaror och hemelektronik (pris per enhet)


60 kr/styck

Budad hämtning av farligt avfall i röda lådor


300 kr/gång


Stora och tunga sopor - grovsopor

Hämtning av stora och tunga sopor

Avfallsmängd


Hämtningsavgift, exkl (inkl) moms

Upp till 5 m³ per tillfälle, från grovsopsrum, fast intervall

312 (390) kr/gång

Framkörningsavgift vid budad hämtning

240 (300) kr/gång

Budad hämtning ej grovsopsrum, max 5 kollin* inkl framkörningsavgift

312 (390) kr/gång

Vitvaror och hemelektronik

48 (60) kr per enhet

Budad hämtning av farligt avfall i röda lådor från flerfamiljshus

240 (300) kr

* Ett kolli är till exempel en möbel. Varje kolli får väga max 15 kg

Övriga avgifter, hushåll och företag

Avgifterna anges utan och med moms.

Byte av kärl

Byte av kärl till annan storlek

Tjänst

Avgift

Byte av kärl till annan storlek

192 (240) kr/gång

Byte av storlek vid ägarbyte

0 kr

Överfullt kärl och felsortering

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning göras.

Extra avgift om kärlet är överfullt eller om det är felsorterat

Tjänst

Avgift

Överfullt sopkärl, fyllt till brädden så att avfall faller ur vid förflyttning, gäller matavfall och restavfall

160 (200) kr/kärl

Felsorterade sopor*

160 (200) kr/kärl

* Exempelvis om det ligger farligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra sophämtning

Vid extra hämtning av sopor tar vi ut ordinarie hämtningsavgift samt en framkörningsavgift.
Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen.

Framkörningsavgift för extrahämtning av sopor

Avfallsslag

Avgift

Restavfall till förbränning

240 (300) kr/gång

Matavfall

240 (300) kr/gång

Extra hämtning av matavfall

Kärlstorlek

Avgift

Matavfallskärl 80 l

49 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 120 l

59 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 140 l

68 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 190 l

75 kr/gång och kärl

Matavfallskärl 370 l

98 kr/gång och kärl

Utökad service, lång dragväg och service:

Lång dragväg

Avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats får inte vara längre än 5 meter vid villor och 10 meter vid flerbostadshus. Där sopkärlen töms av sidlastande bil ska sopkärlen stå inom räckhåll för sopbilen - 1,5 m från vägkanten.

Dragväg, backning och utökad service, avgift med moms inom parentes.

Dragväg/backning

Avgift

<10 meter (gäller enbart en och tvåfamiljshus)*

12 (15) kr/kärl och hämtning

11 - 20 meter

24 (30) kr/kärl och hämtning

21 - 30 meter

48 (60) kr/kärl och hämtning

31 meter eller mer

120 (150) kr/kärl och hämtning

*Om du är förhindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionsvariation, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen och ställa tillbaka dem efter tömning.

Läs mer om utökad service

Oförutsedda händelse kostar 750 kr/timme

Avgiften används om till exempel om vi måste vänta för att kunna hämta soporna, vi hjälper till vid städning av överfulla grovsoprum eller liknande.

Tilläggsavgift stora behållare

Tilläggsavgift för felsortering i stora behållare

Tilläggsavgift felsortering

Avgift

Felsorterade sopor* extra avgift per behållare

800 (1 000) kr/behållare

*grava felsorteringar som farligt avfall, vanliga sopposåar eller restavfall i kompostbehållaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-13