Sopor i flerbostadshus

Alla flerbostadshus ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss. I abonnemanget ingår hämtning av restavfall till förbränning och matavfall. Har ni en låda för farligt avfall hämtar vi det också. I abonne­manget ingår också kostnadsfria korgar och påsar till matavfallet samt tillgång för de boende till våra kostnadsfria återvinningscentraler i Odenskog, Lit och Brunflo. Förpackningar och tidningar hämtas av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör.

Sophämtning och sopsortering i flerbostadshus

Detta hämtar vi:

Vi hämtar Restavfall till förbränning och Matavfall. Har ni kärl för Farligt avfall och tömmer vi dem också och vi hämtar även tunga och skrymmande sopor - grovsopor, om det ingår i ert abonnemang.

Förpackningar från årsskiftet 2024

Från 2024-01-01 är det kommunen som ansvarar för att hämta förpackningar. Läs mer om kommunens ansvar för förpackningar och om hur det ska gå till med hämtningen av förpackningarna.

Matavfall

Till exempel matrester, kaffefilter och tepåsar, snittblommor, hushållspapper och servetter. Men inte påskriset och blommor och jord från balkonglådorna.

Stäng matavfallspåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!

Farligt avfall

Allt farligt som ryms i den lådan; till exempel batterier - ej bilbatterier och småelektronik. Färgburkar, glödlampor, kemikalier, olja etcetera - i väl uppmärkt förpackning, sminkrester och termometrar.

Lådorna för farligt avfall kommer att avvecklas. I stället hänvisar vi till miljöskåp som finns i en del livsmedelsaffärer, återvinningscentralerna och batteriholkar.

Restavfall till förbränning (Brännbart)

Det är det som är över när man har sorterat ut farligt avfall, matavfall och förpackningar. Det kan vara blöjor, diskborstar, pennor, djurströ, plastleksaker samt mindre mängder kläder och skor. Knyt ihop soppåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er.

Ej återvinningsbart - resten som går till soptipp

Den 1 januari 2018 slutade vi att hämta Ej återviningsbart (även kallat Rest till soptipp, Deponiavfall).

Stora och tunga sopor - Grovsopor

Sopor som inte ryms i en vanlig soppåse kallas grovsopor och ska också sorteras.

Stora och tunga sopor ska aldrig ställas i det vanliga soprummet om inte en speciell plats finns anvisad där för grovsopor. En del flerbostadshus har grovsoprum där du kan ställa sådant. Eller varför inte ge bort till en biståndsorganisation? De kan komma och hämta.

Återbruk och bistånd

Allt är inte grovsopor. Vi hämtar till exempel inte byggavfall eller bildelar. I grovsoprummet får du ställa:

 • Möbler
 • Fritidsutrustning

Om ert flerbostadshus har hämtning av Farligt avfall kan du även ställa dit:

 • Vitvaror
 • Hemelektronik

Er fastighetsansvarige vet vad som får ställas i ert grovsoprum.

Förpackningar och tidningar hämtas av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör. Har ni inte kärl för förpackningar och tidningar i fastigheten ska sådant lämnas på en återvinningsstation.

Julgranen, påskriset och jorden från balkonglådan

ska inte kastas i kompostkärlet. Vad gör ni med sånt? Jorden kan man lägga under buskarna på gården och julgranar samlas kanske ihop för gemensam transport. Fastighetsansvarige har säkert en bra lösning.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er! Förpackningar och tidningar samt farligt avfall ska läggas löst i kärlen.

Använd gärna våra sopsorteringsskyltar för soputrymmen

Vi hjälper gärna till med förbättringar av ert soputrymme - en soprums-makeover

Sortera mer, släng rätt och spara pengar!

För Restavfall till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Restavfall till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Sortera rätt - vi tar ut avgift vid grava felsorteringar
 • Se till att fylla ett kärl för Restavfall till förbränning i taget
 • Överfyll inte kärlen - vi tar ut avgift för överfullt kärl

Det är alltid billigare hämtning på förpackningar och tidningar än på Restavfall till förbränning. Fyller ni ett kärl i taget förblir kanske ett kärl för Restavfall till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för. Om soppåsar ramlar på sidan vid tömning tar vi ut avgift för överfullt kärl.

Rena sopkärl

Rena sopkärl gör soprummet trevligare och i rena kärl fryser inte soporna fast lika lätt på vintern. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlen är rena. Tvätta kärlen på egen tomt men håll till på grus eller gräs. Om du håller till på en asfalterad yta spolas tvättvattnet via dagvattenledningar direkt ut i Storsjön eller annat närliggande vattendrag.

Kommunen tvättar inte kärl, men det finns åtminstone två företag vi känner till. De tvättar på plats. Företagen är Lundstams AB och Kinab.

Påsar och korgar till matavfallet

Komposterbara påsar för Matavfall

Hushållen i Östersunds kommun får gratis korg och matavfallspåsar.
Läs mer om matavfallspåsar

Beställ leverans av korgar, påsar och sopsorteringsguider - en service enbart till flerbostadshus

Det går bra att hämta upp till 10 buntar matavfallspåsar på återvinningscentralerna, biblioteken eller kundcenter. Behöver ni större mängder matavfallspåsar, korgar till matavfallet eller sopsorteringsguider till ert flerbostadshus kör vi ut det till er kostnadsfritt.

Observera att det är bara fastighetsansvariga för flerbostadshus som får beställa leverans.

Matavfallspåsarna levereras i buntar med 80 stycken påsar i varje bunt. Det räcker ungefär ett halvår.

Beställ matavfallspåsar med mera här

Papperspåse för matavfall står i en grön korgliknande plastbehållare.

Miljötrattar för fettet

Två blå trattar med lock

Med miljötrattar blir det enkelt att hälla upp avsvalnat, men rinnande fett i en flaska istället för att hälla ut det i vasken. I vasken riskerar det att sätta igen avloppsledningarna.

Vill du dela ut miljötrattar till dina hyresgäster eller medlemmar i bostadsrättsförening?

Du kan hämta trattar gratis på en återvinningscentral eller kommunens kundcenter. Om du behöver fler än 30 trattar går det att beställa via Östersunds kommun. Då står kommunen för halva kostnaden.

Trattarna kostar 17 kr styck, exklusive moms men med broschyr, om beställningen avser 30 - 1000 stycken trattar.

Exempel:
Bostadsrättsföreningen Storsjöodjuret vill ha 50 trattar á 17 kr/st, exklusive moms. 

Föreningen betalar för 25 st trattar = 425 kr exklusive moms.
Östersunds kommun betalar för 25 st trattar = 425 kr exklusive moms.
Totalt 50 trattar levereras till föreningen

Hur beställer du?

Kontakta kommunens kundcenter via kundcenter@ostersund.se eller 063 14 30 00 och meddela att ni vill köpa miljötrattar.

Här finns information till de boende om att inte spola ner fettet i avloppet.
Svenska Pdf, 353.2 kB.
Engelska Pdf, 259.4 kB.
Somaliska Pdf, 258.4 kB.
Persiska Pdf, 366.1 kB.
Tigrinja Pdf, 256.8 kB.

 

Affischer - sortera ut matavfall

Här finns affischer att sätta upp i soprummet, eller i trapphuset om att sortera ut matavfall. Affischerna berättar vad som är matavfall och vad som händer med det. Texten är på svenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska.

matavfallskorg med papperspåse i som har ögon och mun.
Matavfallspåse i korg och tankebubblor med olika matavfall i.
Hoprullad matavfallspåse med ögon på och händer som visar jord, och en buss.

Klicka på bilderna och skriv ut (rekommenderad webbläsare: Internet Explorer).

Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem.

Sortera ditt avfall - så här enkelt är det

Nu finns en ny broschyr (2023) med tips på sortering av matavfall och en guide för allmän sortering.

Klicka på bilden så kan du läsa hela broschyren.

Matavfallspåse med ögon, mun, armar och ben i en korg. Den ser ut att studsa runt medan bananskal, äppelskrutt och tepåse faller ner i påsen.

Soprumsskyltar och foldrar

Vi delar ut skyltar att sätta upp på väggen och dekaler att klistra på sopkärlen. Kontakta oss om du vill ha färdiga skyltar. Vi kan också förmedla era önskemål om skyltar och dekaler för förpackningar och tidningar till Lundstams, som är det företag som hämtar de avfallslagen från de flesta flerbostadshusen.

Här hittar du skyltar till ert soputrymme om du vill skriva ut dem själv. Klicka på bilderna nedan och skriv ut en skylt för varje kärl (rekommenderad webbläsare: Internet Explorer).

Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem. Hör av dig till oss om era sopkärl saknar klisterdekaler för rest och matavfall.

Ofärgat glas

Skylt: Ofärgade glasförpackningar

Färgade glasförpackningar

Skylt: Färgade glasförpackningar

Pappersförpackningar

Skylt: Pappersförpackningar

Metallförpackningar

Skylt: Metallförpackningar

Plastförpackningar

Skylt: Plastförpackningar

Exempel på saker som sorteras som tidningar

Skylt: Tidningar och returpapper

Restavfall

Skylt: Restavfall till förbränning

Skylt Matavfall

Skylt: Matavfall

Elavfall

Skylt: Elavfall

Batterier

Skylt: Batterier

Ljuskällor

Skylt: Ljuskällor

Skylt: Farligt avfall

Skylt: Farligt avfall

Skylt: Gräs och löv

Skylt: Gräs och löv

Skylt: Återbruk

Skylt: Återbruk

Grovavfall

Skylt: Grovavfall

En stickkontakt på orangefärgad bakgrund. Symbol för elavfall

Skylt: Elavfall

Vit trasig kopp med öra på blå bakgrund.

Skylt: Porslin och keramik

Vit tvättmaskin på orangefärgad bakgrund. Symbol för vitvaru-avfall

Skylt: Vitvaror

Stekpanna på grå bakgrund. Symbol för metallavfall

Skylt: Metall

Vit sprayflaska på röd botten

Skylt: Sprayflaskor

Pil som pekar ner i grop

Sopsortering på främmande språk

Behöver ni information om sopsortering på andra språk i ert soprum? Här kan du skriva ut information på engelska, arabiska och tigrinja. Den behandlar vad man ska slänga i kärlen för

 • Farligt avfall - även med hänvisning till miljöskåp i livsmedelsbutiker
 • Matavfall - och var man får tag på korgar och påsar för matavfall
 • Restavfall till förbränning

Det står också hur man ska sortera förpackningar och tidningar. Slutligen finns där också hänvisning till eventuella grovsoprum eller återvinningscentralerna när det gäller stora, tunga sopor.

Mer information på främmande språk

På sopor.nu finns information om sortering på 33 olika språk. Här är länkarna till de vanliga språken i Östersund:
Arabiska, Dari, Engelska, Persiska, Somaliska, Tigrinja

Sorteringsbladen finns på många fler spårk - se www.sopor.nu

 

 

Soprums-makeover

En dekal med texten SOPRUMS-Makeover

Hur ser det ut i ert soprum eller på er uppställningsplats för sopkärl?  Finns det skyltar, låda för farligt avfall och bra belysning? Varför inte göra en genomgång och uppfräschning - en soprums-makeover?

Tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör här i Östersund erbjuder vi ett stort och ett litet makeover-paket för soprum i flerbostadshus. Oftast räcker det med att sätta upp nya skyltar och dela ut information till boende, men ibland kan det behövas en rejäl genomgång av soprummets funktionalitet.  

Mini makeover

Behövs det bara en liten uppfräschning? Vi ger råd via telefon eller e-post. Vi skickar skyltar och dekaler och alla boende får Sopsorteringsguiden samt anpassad information om just ert soprum.

Total makeover

Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Alla boende får en Sopsorteringsguide samt anpassad information just för er sophantering. Vi erbjuder också en informationskväll om sopsortering för alla boende.

Låter det intressant? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mera.
OBS! Det är bara fastighetsägare eller ansvarig på ägarens uppdrag som kan beställa en soprums-make over.

Tips vid byggande av soprum

Ett rätt utformat soprum gör det lätt att göra rätt, det är lätt att sköta och underhålla. Soprummet och vägen till fram till soprummet är vår arbetsmiljö och omfattas av arbetsmiljökrav.

Östersunds kommun har tagit fram Tips vid byggande av soprum Pdf, 904 kB. med de viktigaste kraven för att soprummet ska ha en bra arbetsmiljö och vara funktionellt för de boende.

 • Hur mycket plats behövs?
 • Hur ska vägen vara för att kunna dra sopkärlen?
 • Belysning
 • Dörrar
 • Ventilation
 • Golv och väggar
 • Brand
 • Skyltning

Branschorganisationen Avfall Sverige har en handbok för avfallsutrymmen Pdf, 10 MB.. Den är uppdaterad oktober 2023 och innehåller det nya nationella skyltsystemet och råden om avfallsutrymmen är anpassade efter lagkrav på utsortering av förpackningar.

Tips: Sopsortering i tvättstugan

Två små tunnor för plast- och pappersförpackningar samt en korg på väggen för Sopor till förbränning

Sorterar ni soporna i tvättstugan? Det mesta som uppstår i en tvättstuga är tomma tvättmedelsförpackningar. Men det är inte så lätt att sortera ut förpackningarna om där bara finns en sopsäck för restavfall till förbränning.

En tunna för pappersförpackningar och en för plastförpackningar löser problemet. För luddet från torktumlaren och en eller annan vilsekommen strumpa som ska gå till förbränning, behövs bara en liten papperskorg.

Sätt upp sorteringsbyttorna på väggen eller se till att de går på hjul så blir det lättstädat också.

Vi byter namn och symbol på avfallen

Nu finns det gemensamma namn och symboler för Sverige så vi byter successivt ut våra egna bilder och namn. Matavfall får bara en ny symbol, Till förbränning heter numera restavfall och Miljöfarligt avfall byter till farligt avfall.

De nya symbolerna är gemensamma i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Restavfall

är det nya namnet för brännbart restavfall. Här ingår:

 • blöjor
 • kuvert och postit-lappar
 • leksaker av plast eller trä som inte har batteri, pennor
 • trasiga strumpor
 • kattsand
 • dammsugarpåsar
 • fimpar, snus
 • munskydd
Den nya symbolen för restavfall är en vit hopknuten soppåse på svart bakgrund. Bakom den finns den gamla bilden för "till förbränning"

Matavfall

Till matavfall räknas:

 • mat som är gammal eller av annan anledning inte går att rädda
 • skal
 • kaffesump med pappersfilter
 • tepåsar av papper
 • blomskräp
 • hushållspapper och servetter

Matavfallet lägger du i en påse för matavfall innan du slänger det i matavfallskärlet. Se till att påsen får luft. Då torkar matavfallet upp och påsen håller bättre.

Matavfallspåsar hittar du gratis på återvinningscentralen eller på Kundcenter på Rådhusgatan 21.

Är du fastighetsansvarig och ska hämta matavfallspåsar till ett helt flerfamiljshus kan du istället beställa leverans via vår e-tjänst: Beställ matavfallspåsar (e-tjänst)

Den nya symbolen för matavfall som är ett vitt äppelskrutt på en grön botten ligger framför den gamla bilden för matavfall

Farligt avfall

Det här är nya symbolen för farligt avfall. Farligt avfall är elektronik och kemikalier som:

 • målarfärg
 • lösningsmedel
 • starka rengöringsmedel
 • smink
 • motorolja
 • lånenergi- och glödlampor
 • batterier
 • allt som har sladd eller batteri
Den nya symbolen för farligt avfall med rött utropstecken i en vit triangel på röd botten ligger framför den gamla bilden för "miljöfarligt avfall"

Ej återvinningsbart

Det här är nya symbolen för det vi förut kallat restavfall till soptipp, eller deponi. Det heter "Ej återvinningsbart" för att vi inte kan återvinna det - än.

De här sakerna går inte att använda som råvara till något nytt, de går inte att använda som de är och de brinner dåligt. Det är faktiskt färre och färre saker som inte går att återvinna på något sätt alls.

Det är nästan bara fönsterglas och isolering som ska finnas här.

Vi hämtar inte "ej återvinningsbart" i soprummen idag.

En vit pil pekar ner i en grop, bakgrunden är svart

Vi hämtar inte Rest till soptipp (Ej återvinningsbart - Deponiavfall)

Den 1 januari 2018 slutade vi att hämta Rest till soptipp (även kallat Ej återvinningsbart eller Deponi­avfall) från kärl i soprummen. Anledningen till att vi avslutade tjänsten är att mycket slängdes i dessa kärl som inte hör hemma här. Rest till soptipp är glas och porslin som inte är förpackningar: dricksglas, spegel­glas, elsäkringar, trasigt porslin och annat keramiskt material. Men vanliga avfall i de här kärlen var metallskrot, elektronik, leksaker, böcker, kläder och skor. Samtliga dessa prylar ska sorteras i andra kärl i soprummet eller fraktas till en återvinningscentral

Vi hoppas på din förståelse. Och nu kanske ni får plats med ett till kärl för förpackningar i soprummet!

Sidan uppdaterad 2023-11-27