Sopavgifter för flerbostadshus

I sopavgiften ingår alltid en grundavgift per lägenhet och år. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilka sopor vi hämtar vid ert hus. Alla sopor hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sopavgifter för flerbostadshus 2019

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2019.
Pris inom parantes är inklusive moms.

Grundavgift:

456 (570) kronor per lägenhet och år

Hämtningsavgifter: Rest till förbränning

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift

Kärl 140 l*

Enligt fast hämtningsschema

46,40 (58) kronor per hämtning

Kärl 190 l

Enligt fast hämtningsschema

50,40 (63) kronor per hämtning

Kärl 370 l

Enligt fast hämtningsschema

66,40 (83) kronor per hämtning

Kärl 660 l

Enligt fast hämtningsschema

88 (110) kronor per hämtning

* Av arbetmiljöskäl fasar vi ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt 190-literskärl istället.

Rest till förbränning - Container

Containerstorlek

Avgift kr/år exkl. (inkl.) moms

 

4 m³

2 240 (2 800)

 

6 m³

2 400 (3 000)

 

8 m³

2 560 (3 200)

 

Rest till förbränning

Hämtningsavgift

+ Behandlingsavgift

Enligt fast hämtningsschema

280 (350) kr/tömning

988 (1 235) kr/ton

Avgiften för utställning och hemtagning av en container är 600 kr/timme (750 inkl. moms).

Hämtningsavgifter: Matavfall

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift exkl. (inkl.) moms

80 l

1 gång/vecka

718,40 (898) kr/år

80 l

Var 14:e dag

396 (495) kr/år

140 l

1 gång/vecka

823,20 (1 029) kr/år

140 l

Var 14:e dag

413,60 (517) kr/år

190 l

1 gång/vecka

917,60 (1 147) kr/år

190 l

Var 14:e dag

504 (630) kr/år

Vi kan erbjuda fler alternativ - kontakta oss.

Hämtning: Miljöfarligt avfall

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift

40 l-låda

Var 14:e dag

0 kr

Hämtningsavgifter för djupbehållare

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift exkl. (inkl.) moms

5 m³ Rest till förbränning

Var 14:e dag

492 (615) kr/hämtning

0,5 - 1,5 m³ Matavfall

Var 14:e dag

6136 (7670) kr/år

Avgifterna ovan är de vanligaste. Kontakta oss för prisuppgifter för andra kärlstorlekar och hämtningsfrekvenser.

Stora och tunga sopor - Osorterade grovsopor

Avfallsmängd

Hämtningsavgift exkl. (inkl.) moms

Mindre än 5 m³

312 (390) kr

5 – 10 m³

624 (780) kr

​Fastighetsägare kan välja mellan hämtning var fjortonde dag eller en gång i månaden.

Byte av kärl

Behöver ni byta kärl till annan storlek kostar det 192 (240) kronor per gång.

Överfullt kärl

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning göras. En extra avgift på 100 (125) kronor kommer att tas ut för den extra tömningen.

Avgiften tas ut oavsett om det är kompostkärlet eller kärlet för Rest till förbränning som är överfullt.

Felsorterade sopor

Vi tar ut en avgift för felsorterade sopor. En extra avgift på 100 (125) kronor tas ut för grava felsorteringar; exempelvis om det ligger Miljöfarligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra hämtning

Vid extra hämtning av sopor tas en framkörningsavgift ut på 240 (300) kronor. Avgiften debiteras för varje hämtningstillfälle och beror på kärlstorlek samt antalet kärl som töms.
Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen (för container kan vi behöva längre tid)

Avgift extra hämtning Container - sopor till förbränning

Extra/beställd hämtning

+ Behandlingsavgift

731,20 (914) kr/tömning

988 (1 235) kr/ton

Lång dragväg

En avgift tas ut då avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats är längre än 5 meter. Avgiften beror på hur ofta kärlet töms men är oberoende av kärlet storlek samt avfallsslag.

Avgifter för lång dragväg

Tömningsfrekvens

Avgift

156 gånger/år

1 100 (1 375) kr/kärl

104 gånger/år

828 (1 035) kr/kärl

52 gånger/år

552 (690) kr/kärl

12 - 26 gånger/år

276 (345) kr/kärl

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-29