­Sopavgifter för villa­hushåll

Alla betalar en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtnings­avgiften. För rest till förbränning betalar du för varje tömning. Du som valt hemkompostering betalar ingen hämtningsavgift för Matavfall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2020. Moms är inräknad i alla avgifter.

Sopavgift för villahushåll år 2020

Grundavgift

1000 kr/år

+ Hämtningsavgift:


Rest till förbränning: 140 l-kärl *

68 kr/tömning

Rest till förbränning: 190 l-kärl = standardstorlek

75 kr/tömning

Rest till förbränning: 370 l-kärl

98 kr/tömning

Matavfall** 80 l-kärl

495 kr/år

* Av arbetmiljöskäl fasar vi ut 140-literskärlen och erbjuder kostnadsfritt 190-literskärl istället i samband med ägarbyten och nya abonnemang.
** Matavfall hämtar vi alltid varannan vecka.

Gemensamma sopkärl

Grundavgift

1000 kr/årAvgifter för gemensamma sopkärl


Del i gemensamma sopkärl: Rest till förbränning och Matavfall

1028 kr/år

Del i gemensamma sopkärl för hemkomposterare. Endast Rest till förbränning

814 kr/år

Byte av kärl

Behöver du byta kärl till annan storlek kostar det 240 kr/gång.

Överfullt kärl

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Det innebär att om locket på kärlet inte går att stänga helt på grund av för mycket sopor tar vi ut 200 kr för överfullt kärl. Avgiften tas ut oavsett om det är kompostkärlet eller kärlet för sopor till förbränning som är överfullt.

Felsorterade sopor

En extra avgift på 200 kronor tas ut för grava felsorteringar; exempelvis om det ligger Miljöfarligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra sophämtning

Om du har glömt att ställa ut kärlet eller om du har mycket sopor kan vi göra en extra sophämtning. Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen. Vid extrahämtning tar vi ut ordinarie hämtningsavgift samt en framkörningsavgift på 300 kr (hämtningsavgiften för Matavfall i 80 l-kärl är 49 kr). Låt kärlen stå framme.

Utökad service: Framdragning av sopkärl

Om du är hindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionshinder, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen. Framdragning av kärl kostar 345 kr/kärl och år.

Läs mer om utökad service

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-01