Farligt avfall (om den är elektrisk). Om den är mekanisk sorteras den som Metaller eller Rest till förbränning (beroende på vad den innehåller mest) mest)

Sidan uppdaterad 2021-03-12