Grovavfall

Fraktionen Grovavfall hittar du i en del flerbostadshus. Grovavfall är – precis som restavfall, det som blir över när allt annat har sorterats ut. Men grovavfallet är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i kärlet för restavfall.

Symbol för grovavfall

I fraktionen Grovavfall lämnar du exempelvis:

  • trasiga möbler
  • verktyg utan sladd eller batteri
  • metallskrot
  • skidor
  • textil

Fraktionen Grovavfall finns:

  • i soprum med plats för grovsopor

Du kan också beställa hämtning av stora, tunga sopor.

Se allt avfall som hör till Grovavfall

Hela listan

Grovavfall, Möbler, Metallverktyg, Verktyg utan sladd eller batteri, Metallskrot, Skidor, Textil

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2023-07-28