Invasiva växter

Invasiva växtarter sprider sig fort och hotar därmed att ta över och kväva andra arter i naturen. Om du hittar invasiva växtarter i din trädgård ska du lämna in dem i förslutna förpackningar till återvinningscentralen.

Mer information och bilder på invasiva växter finns här.

Symbol för invasiva arter

I fraktionen Invasiva arter lämnar du exempelvis:

  • lupin
  • jättebalsamin
  • jätteloka
  • parkslide

Om du upptäcker invasiva arter i trädgården

Om du upptäcker invasiva främmande växtarter i din trädgård, ta bort dem direkt så sprids de inte vidare så lätt. Tänk på att få bort hela växten, framför allt frön och rotdelar.

Förpacka avfallet i försluten förpackning direkt. Invasiva växtarter bör transporteras till återvinnings­centralen i förslutna säckar.

Vi tar emot säckarna på återvinningscentralen i Odenskog, i Lit och i Brunflo. Kontakta personalen för att få hjälp att sortera det rätt.

Se Naturvårdsverkets film om bekämpning av invasiva arter:
Film: Invasiva arter - Så tar du hand om avfallet

Se allt avfall som hör till Invasiva arter

Hela listan

Blomsterlupin, Gul skunkkalla, Häckspirea, Jättebalsamin, Jätteloka, Lupin, Parksallat, Parkslide, Vresros

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2024-01-08