Mediciner

Överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek. De ska inte spolas ned i toaletten eller slängas i soporna. Kanyler lämnar du i särskilda kanylburkar på apoteket.

Symbol för medicin

Till mediciner räknas exempelvis:

  • värktabletter
  • antibiotika
  • cytostatika
  • inhalator
  • munskölj
  • naturläkemedel
  • nässpray
  • sprutor med kanyl

Mediciner lämnar du:

  • till apotek

Se allt avfall som hör till Mediciner

Hela listan

Antibiotika, Cytostatika, Inhalator, Läkemedel, Medicin, Munskölj med innehåll, Naturläkemedel, Nässpray med innehåll, Spruta med kanyl, Värktablett

Tips! Tryck Ctrl + F för att söka efter ett specifikt avfall i listan.

Sidan uppdaterad 2023-01-12