Bo bra på äldre dar

Hus i grönska.

Här hittar du information för dig som börjar bli äldre och har funderingar kring din boendesituation. Kommer bostaden att fungera för dig i framtiden? Längst ned på sidan hittar du en översikt över mer tillgängliga eller anpassade boendeformer.

Hur vi bor betyder mycket för hur vi trivs och hur vi mår. Det handlar om trivsel med bostaden och platsen vi bor på och möjligheterna att kunna göra det vi vill och behöver göra. Bostaden ska passa ditt liv, dina intressen, din hälsa och din ekonomi. Under senare delen av livet förändras ofta både hälsan och ekonomin för oss själva eller personer i vår närhet. Därför är det viktigt att tänka över sin boendesituation och skaffa kunskap om vilka möjligheter som finns för att bo bra på äldre dar.

Ta höjd för bättre tillgänglighet

Vid valet att flytta till ett annat ordinärt boende är det viktigt att "ta höjd" för en bättre tillgänglighet som räcker lång tid under åldrandet. Det är viktigt att en ny bostad inte bara blir lite bättre utifrån hur det fungerar idag utan även att det fungerar om jag eller mina närstående får svårare att gå till exempel i trappor, över trösklar eller i och ur duschplatsen.

Det finns många perspektiv som kan ha betydelse för valet att bo kvar eller valet att flytta. Det finns inga rätt eller fel. I slutänden är det olika från person till person hur man väljer att göra och ofta finns goda möjligheter att underlätta vardagen med olika former av stöd.

Här finns information om olika stöd du kan få för att underlätta vardagen där du bor

Få tips och råd på workshops om boende

Kommunen arrangerar återkommande workshops på temat ”Bo bra på äldre dar”. När det finns aktuella datum för inplanerade workshops kommer detta att synas under nyheter på sidan Omsorg och hjälp

Funderar du på att hyra ut?

Kanske har du större bostadsyta än du behöver. Att hyra ut delar av bostaden är ett sätt att bättra på ekonomin och samtidigt bidra till att vi behåller människor och viktig kompetens i Östersund.

Här finns matnyttig information till dig som funderar på att hyra ut

I projektet Hjärterum hjälper kommunen till att förmedla bostäder mellan privatpersoner och nyanlända som söker bostad.

Bostadstillägg

Tänk på att du kan har rätt att få bostadstillägg. Du som fyllt 65 år vänder dig till Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du under 65 år vänder du dig till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra typer av boende

Här nedan hittar du beskrivningar av olika tillgängliga boenden och boenden som är anpassade för olika behov av stöd. Klicka på länkarna för mer information

Du som har stort behov av stöd dygnet runt kan ansöka om särskilt boende

Seniorboende, bonus­boende, plusboende

Seniorboende ­– tidigare kallat service­hus, är en form av tillgängligt boende. Det kan även kallas bonusboende eller plusboende beroende på hyresvärd.

Lägenheterna är ofta anpassade för personer som behöver en mer till­gänglig bostad. Här finns exempelvis hiss och ramper för rullator och rullstol. I dessa bostäder finns ofta samlingslokaler och hobbyrum.

Seniorboende

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som du kan få om du har en bestående eller långvarig funktions­nedsättning och behöver göra förändringar i din bostad.

Bostadsanpassning

Trygghetsboende

Trygghetsboende är bostäder som är anpassade för en särskild målgrupp och kan se väldigt olika ut.

För att kunna kalla bostäder för trygghetsboende måste hyresvärden uppfylla vissa krav. En bo-värd måste finnas på plats. I ett trygghetsboende ska det finnas gemensamhetsutrymmen. Bostäderna måste också vara tillgängliga med exempelvis hiss och ramper för rullator och rullstol. 

I Östersund är det Östersundshem som erbjuder trygghetsboende.

www.ostersundshem.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse eller korttidsboende är en form av tillfälligt boende som komplement till det egna boendet.

Korttidsvistelse

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-04