Tomter Fåker

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Fåker. Fåker ligga cirka 3,5 mil sydväst om Östersund vid sjön Näkten. I området finns vacker natur med möjligheter till ett rikt friluftsliv. I Fåker finns förskola, skola och matvarubutik.

För dig som står i tomtkön

Just nu finns det inga tomter i Fåker som riktar sig specifikt till dig som står i tomtkön.

För allmänheten

Gåluvägen

Östersunds kommun har tomter till försäljning belägna utmed Gåluvägen i Fåker.

Karta över tomter på Gåluvägen
Reserverade och sålda tomter längs Gåluvägen:

Fastighetsbeteckning

Areal m²

Pris kr

Reserverad/ såld

Vi 1:30

994

19 000

 Reserverad

Vi 1:31

959

19 000

 Reserverad

Vi 1:33

1102

19 000

 

Vi 1:34

1005

19 000

 

Vi 1:35

1019

190 00

 

Vi 1:37

855

19 000

 

Vi 1:38

1204

19 000


Vi 1:40

1122

19 000


 

Sidan uppdaterad 2018-02-07