Tomter Lit

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Lit. Lit ligger cirka två mil nordost om Östersund kring Indalsälven och dess tillflöden Hårkan och Långan. Till Krokom är det cirka tre mil och till Åre cirka 10 mil. I Lit finns kommunal service så som förskola och skola och goda möjligheter till rikt friluftsliv. Här finns också matvarubutik m.m.

För dig som står i tomtkön

Just nu finns det inga tomter i Lit som riktar sig specifikt till dig som står i tomtkön.

För allmänheten

Just nu finns det inga tomter i Lit som riktar sig till allmänheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-06