Tomter Orrviken

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Orrviken. Orrviken ligger cirka 1,8 mil sydväst om Östersund vid Storsjön. Här finns kommunal service så som förskola och skola och goda möjligheter till rikt friluftsliv.

För dig som står i tomtkön

Just nu finns det inga tomter i Orrviken som riktar sig specifikt till dig som står i tomtkön.

För allmänheten

Just nu finns det inga tomter i Orrviken som riktar sig till allmänheten.

Sidan uppdaterad 2018-01-29