Tomter Östersund

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Östersund. Östersund är belägen vid Storsjöns strand och är Jämtlands läns residensstad.

I Östersund finns butiker, teater, skolor, idrotts­anlägg­ningar, skidskyttestadion (nationalarena) och mycket mer.

För tomtköns medlemmar

Nu har vi släppt första etappen i Ängsmon. Det är 14 tomter som är ute till försäljning. Som medlem i tomtkön kan du nu skicka in din intresseanmälan. I informationsmaterial Ängsmon (Messmöret)PDF finns mer information om hur du går tillväga. Fram till och med den 30 november kan du anmäla ditt intresse.


Messmöret, Ängsmon - etapp 1

Östersunds kommun har 14 tomter till försäljning belägna i Ängsmon, Torvalla.

Tomtkarta, Ängsmon etapp 1

Bilden visar 14 tomter utmed Halmvägen. Tomterna är märkta från A till N

Reserverade och sålda tomter i Ängsmon, etapp 1:

Benämning/fastighet

Areal* (m²)

Pris (kr)

Reserverad/ såld

Tomt A (Messmöret 3)

1554

390 000


Tomt B (Messmöret 4)

1131

400 000


Tomt C (Messmöret 5)

1044

400 000

 

Tomt D (Messmöret 6)

988

425 000


Tomt E (Messmöret 7)

962

425 000


Tomt F (Messmöret 8)

1041

450 000


Tomt G (Messmöret 9)

1409

400 000


Tomt H (Messmöret 10)

1702

400 000


Tomt I (Messmöret 11)

1217

375 000


Tomt J (Messmöret 12)

1149

390 000


Tomt K (Messmöret 13)

1095

400 000


Tomt L (Messmöret 14)

1125

400 000


Tomt M (Messmöret 15)

1047

390 000


Tomt N (Messmöret 16)

1211

375 000


* = Tomternas arealer är preliminära. Fastighetsbildningen pågår.

Mer information om tomterna i Fjällmon etapp 5:

Detaljplan ÄngsmonPDF

Informationsmaterial Ängsmon (Messmöret)PDF

Muskoten, Fjällmon - etapp 5

Östersunds kommun har tomter till försäljning belägna i Fjällmon, Torvalla. Samtliga tomter är i dagsläget sålda eller reserverade av tomtkömedlemmar. Skulle någon av tomterna inte säljas till den som reserverat tomten kommer denna tomt/tomter åter att erbjudas till tomtkön via ett utskick innan den aktuella tomten/tomterna erbjuds till allmänheten.

Muskoten kartbild med arealer
Reserverade och sålda tomter i Fjällmon etapp 5:

Benämning/fastighet

Areal m²

Pris kr

Reserverad/ såld

Tomt A (Muskoten 1)

1 410 *

500 000

SÅLD

Tomt B (Muskoten 2)

1 026

475 000

SÅLD

Tomt C (Muskoten 3)

1 067

525 000

SÅLD

Tomt D (Muskoten 4)

1 088

525 000

SÅLD

Tomt E (Muskoten 5)

998

475 000

SÅLD

Tomt F (Muskoten 6)

1 261*

500 000

SÅLD

* = Tomt A och F består till viss del av prickmark.

För allmänheten

Just nu finns det inga tomter till salu i Östersund för allmänheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-23