Objekt till försäljning

Exploateringsfastighet till försäljning i Brunflo

Del av Brunflo-Viken 1:80, belägen i i Brunflo vid Storsjöns strand, är en exploateringsfastighet som Östersunds kommun säljer för byggande av radhus. Fastigheten som är planlagd för bostadsändamål, radhus i max två våningar och är i dagsläget obebyggd.

Mer information om fastigheten, försäljningsprocessen och mycket mer finner du i "PM Radhus utmed Karossvägen Pdf, 1 MB.". Intresseanmälan ska vara inkommen senast den 
21 april 2023.

Bild från Karossvägen

Bilden visar utsikten över Storsjön från exploateringsfastigheten utmed Karossvägen

Sidan uppdaterad 2023-03-23