Storsjö Strand - ny stadsdel

Illustration över den tänkta miljön vid Storsjö strand - med bryggor, hamn, bostäder och promenadstråk

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära stadsdel. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö Strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö Strand – ambitioner som ges fysisk form i kvartersstruktur, byggnadernas och de offentliga platsernas utformning och funktion. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil. Läs mer om visionen för Storsjö Strand.

 

Etapp 1

Utbyggnaden av den första etappen som omfattar fyra kvarter är i full gång. I februari 2017 flyttade de första boende in och under sommaren 2018 byggde kommunen ut gränder och kajen/bryggan längs strandpromenaden.

Detaljplanen för etapp 1 hittar du under länkar, längre ner på sidan. 

Etapp 2

Detaljplanen för etapp 2 har varit ute för samråd perioden 17 april till 15 maj 2018. I denna etapp prövas sex kvarter med bostäder och lokaler, en stadsdelspark vid vattnet och en viktig koppling till övriga staden genom en gång- och cykelbro över järnvägen.

Även denna etapp är en förlängning av stadens struktur och skala, med byggnader som varierar mellan två och fem våningar. I detta förslag till detaljplan föreslås även inslag av stadsradhus.

Mer information om detaljplaneprocessen och samrådsförslaget finns här.öppnas i nytt fönster Samrådsförslaget heter Magasinet 1, Storsjöstrand etapp 2.

Vill du veta mer om etapp 2, Sjöparken, kontakta Östersunds kommun, Mark och exploatering via mex@ostersund.se.

Kartskiss över etapp 2 för Storsjö Strand
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-30