Storsjö Strand

Storsjö Strand är Östersunds nya sjönära bostadsområde. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö Strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö Strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö Strand – ambitioner som ges fysisk form i kvartersstruktur, byggnadernas och de offentliga platsernas utformning och funktion. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil.

Visionen för Storsjö Strand

Etapp 2

Detaljplanen för Storsjö Strands andra etapp har vunnit laga kraft. En markanvisningsprocess har pågått och tre fastighetsutvecklare har valts ut för kvarteren E, F och G. Mer information om detta finns i Etapp 2.

Detaljplaner

Detaljplanen medger byggrätter för sex kvarter med bostäder och lokaler samt en stadsdelspark  Även denna etapp är en förlängning av stadens rutnätsstruktur och skala, med byggnader som varierar mellan två och fem våningar. Nytt för stadsdelen är stadsradhus.

Detaljplanen för gång- och cykelbanebron har också vunnit laga kraft. Arbetet med att bygga gång- och cykelbron kommer att inledas under hösten 2021 och beräknas att ta cirka ett år.

Gång- och cykelbro över järnvägen - Trafikverket 

Vill du veta mer om Storsjö Strand, etapp 2 kontakta Östersunds kommun, Mark och exploatering via mex@ostersund.se.

Etapp 1

Utbyggnaden av den första etappen är i sitt slutskede. I februari 2017 flyttade de första boende in och under sommaren 2018 byggde kommunen ut gränder och kajen/bryggan längs strandpromenaden. Nu återstår endast små åtgärder på allmän platsmark.

Utbyggnaden av etapp 1

Två paddlare på Storsjön med Storsjö Strand, etapp 1 i bakgrunden

Två kajakpaddlare på Storsjön med Storsjö Strand, etapp 1 i bakgrunden

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-04-19