Elda ute eller inne

Vad ska du tänka på när du eldar? Och vad gör du om du upplever störningar som har med eldning att göra? På den här sidan får du veta mer.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Eldning skall därför alltid ske med försiktighet.

Utomhuseldning är endast tillåten på vissa villkor inom Östersunds kommun. Under förutsättning att det inte råder eldningsförbund får du:

  • elda för att bränna av mark
  • göra upp lägereld eller majbrasa
  • elda torrt trädgårdsavfall

Letar du efter information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller en eldstad?

Läs mer om kaminer och eldstäderöppnas i nytt fönster

Eldningsförbud

Du kan ta reda på om det är eldningsförbud genom att besöka Jämtlands Räddningstjänst­förbundslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsida.

Du kan också ringa Räddningstjänsten på 063-14 80 00 för att få svar på detta.

Ansvar

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att eldningen sker på ett säkert sätt. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret för den.

Brandrisk och brandsäkerhet

Tänk på att till exempel en kvarglömd pyrande eld i skogen kan orsaka enorma skador om marken är torr.

Tänk också på att alltid ha ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 meter för majbrasor och andra större eldar, och minst 15 meter för gräseldning och mindre eldar.

Prognoser för brandrisk i skog och mark finns på webbplatsen för Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap, MSB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Naturvårdsverket har tagit fram en broschyr med tips som kan hjälpa dig att elda brandsäkert, uppnå god förbränning och elda med så små utsläpp av luftföroreningar som möjligt.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elda med ved - tips

Elda rätt och gynna miljön din plånbok och hälsa. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige, om du eldar rätt kan du minska utsläppen upp till 50 procent och därmed bidra till att luften blir bättre där du bor.

Hur gör jag för att elda rätt?

  • Om din eldstad har en manual eller liknande med eldningsinstruktioner, se till att följa dessa.
  • Har du en vedeldad kamin, spis eller ugn så elda bara med ved. Det är inte tillåtet att elda sopor, plast, spånskivor, målat eller impregnerat trä och liknande eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen.
  • Använd lagom torr ved. Veden ska ha en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel är att veden ska ha legat utomhus under tak i minst ett halvår från det att den är nyhuggen. Tänk på att använda den ved du bär in inom ett par veckor. Annars kan den bli för torr, då brinner den dels upp fortare och ger mindre värme och dels blir utsläppen av föroreningar högre.
  • Använd gärna tändmedel för att få bra fart på elden och minska utsläppen. Använd braständare som briketter, block, tändpåsar som går att köpa eller fint huggna vedträn. Undvik helst tidningspapper och använd inte tändvätska som är väldigt brandfarligt och även ger mer föroreningar.
  • Korslägg veden luftigt som i en fyrkant med större vedträn i botten och minder längst upp. Placera tändmedlet i toppen, precis under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt luckan till kaminen stå på glänt tills elden tagit sig.
  • Det är dags att fylla på med mer ved när flammorna är borta och det har bildats en glödbädd. Lägg 2-3 vedträn luftigt, gärna i kors, ha spjället helt öppet och justera det när lågorna har dragit igång igen.
  • Kontrollera om du eldar rätt: brasan ska ha en klargul låga som inte sotar eller immar igen kaminens glas. Du kan även gå ut och kolla på röken, när det är varmt ute ska den vara nästan osynlig och när det är kallt vitaktig. Om röken är svart eller gulaktig tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle. Askan ska bli ett ljusgrått mjöl.

Genom att följa dessa råd och elda rätt minskar du hälsoskadliga utsläpp i din närhet och är snällare mot både klimatet och din plånbok. Dessutom blir risken för bränder mindre.

Läs mer om vedeldning hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ackumulatortank​

Du kan använda dig av styrning, värmelagring i vatten eller värmelagring i stenmaterial för att fördela värmen i alla rum i huset. Om du har en vedpanna bör du komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du vanligtvis bara elda en gång per dag för att värma huset.

Om du installerar en ackumulatortank kan du, tillsammans med rätt eldningsteknik, minska utsläppsmängderna med 60-90 % beroende på hur pannan är konstruerad och hur gammal den är.

Eldning som stör

Om du upplever problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra.

Olika åtgärder för att avhjälpa problemet kan vara att flytta luftintaget, höja skorstenen, byta typ av eldningsanläggning, begränsa eldningen i tid alternativt till vissa väder- och vindförhållanden eller i värsta fall helt upphöra med eldningen.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du kontakta kommunen för att göra en så kallad Anmälan om olägenhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör innan du kontaktar kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-15