Inglasad altan, balkong eller uteplats

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska glasa in altan, balkong eller uteplats.

En inglasning av en altan eller uteplats räknas ofta som en tillbyggnad, då det blir en utökning av volym på fastigheten.

Guide för tillbyggnad Öppnas i nytt fönster.

Guide: Sök bygglov för altan, balkong eller uteplats

1. Beställ kartunderlag

Om du ska bygga en altan, uteplats, balkong eller glasa in något måste du rita in det på ett kartutdrag för enkla byggärenden om det är en tillkommande yta. På kartutdraget anger du mått på inglasningen och mått till fastighetsgräns från byggnaden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden Öppnas i nytt fönster.

2. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

4. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

5. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi att handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är den max 21 kalenderdagar. För inglasad altan, balkong eller uteplats får du oftast beslut inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

6. Beslut och startbesked

Bygglovsbeslutet vinner inte laga kraft Öppnas i nytt fönster. förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

Ofta får du ditt startbesked Öppnas i nytt fönster. tillsammans med bygglovsbeslutet.

Tänk på att du inte får påbörja din byggnation innan du har fått ett startbesked!

7. När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt bygglov. För att få ett slutbesked Öppnas i nytt fönster. måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

När du har fått slutbesked får du börja använda din inglasade altan/balkong/uteplats!

Mer information

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft Öppnas i nytt fönster.. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked Öppnas i nytt fönster. innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det Öppnas i nytt fönster..

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked Öppnas i nytt fönster. eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked Öppnas i nytt fönster. gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift Öppnas i nytt fönster., även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-27