Bygglovsprocessen steg 3: Tekniskt samråd

Byggherren, alltså du som har sökt bygglov, och den som är kontrollansvarig, är med på ett tekniskt samråd för att diskutera de tekniska kraven.

För enklare ärenden behövs varken tekniskt samråd eller kontrollansvarig.