Då behöver du bygglov

Om du behöver bygglov avgörs både av vad du vill bygga och var du vill bygga. Bygglov krävs oftast inom ett område som har en detaljplan, men även inom områden med så kallad sammanhållen bebyggelse.

Åtgärder som kräver bygglov

Då behöver du inte bygglov (gäller en- eller tvåbostadshus)

Sidan uppdaterad 2021-01-27