Tabellöversikt

Byggnader och åtgärder som kräver lov


Tabellen visar vilka byggnader eller åtgärder som kräver bygglov, både inom detaljplanelagt område och inom områden som inte är detaljplanerade.En eller två familjehus inom detaljplan

Övrig bebyggelse inom detaljplan

Inom samman­hållen bebygg­else utanför detaljplan

Utanför samman­hållen be­bygg­else utanför detaljplan

Nybyggnad

Ja

Ja

Ja

Ja

Friggebod

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Skylt, ljusanordning

Ja

Ja

Nej

Nej

Byta fasadmaterial

Nej***

Ja

Nej

Nej

Byta takmaterial

Nej***

Ja

Nej

Nej

Ändra husets färg

Nej***

Ja

Nej

Nej

Ändra på fasaden

Ja

Ja

Nej

Nej

Komplementbyggnad

Ja

Ja

Ja

Nej**

Mindre tillbyggnad

Ja

Ja

Ja

Nej**

Ekonomibyggnad (jord-skogbruksbehov)

Ja

Ja

Nej

Nej

Ändrad användning

Ja

Ja

Ja

Ja

Rivning (rivningslov)

Ja

Ja

Nej****

Nej****

Skärmtak (max 15kvm)

Nej

Ja

Nej

Nej

Sätta upp eller riva vägg inomhus (ej bärande)

Nej

Nej

Nej

Nej

Mur/plank mindre än 1,8 m inom 3,6 m från bostadshuset

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Mur/plank större än 1,8 m mer än 3,6 m från bostadshuset

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Staket eller stängsel ca 1,0 m högt

Nej

Nej

Nej

Nej

Inglasning av uteplats/balkong

Ja

Ja

Ja

Nej

Altan (om ej högre än 1,2 m över marknivå)

Nej

Nej

Nej

Nej

Solceller/solpaneler (liggande platt mot taket)

Nej

Ja

Nej

Nej

Källare

Ja

Ja

Ja

Nej

Ändra markhöjden mer än 0,5 m (marklov)

Ja

Ja

Nej

Nej


* Om inte mindre än 4,5 m från tomtgränsen eller med grannens medgivande. Detta gäller enbart för en- eller tvåbostadshus.
** Om inte mindre än 4,5 m från tomtgränsen samt beroende på åtgärdens storlek - kontakta kundcenter så hjälper de till att bedöma om det krävs bygglov.
*** Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, kontakta oss för rådginving, du kontaktar kundcenter på 063-14 30 00.
**** Åtgärden kan dock kräva anmälan. Kontakta kundcenter för mer information, du kontaktar kundcenter på 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-12-09