Husutsättning, utstakning och lägeskontroll

När du har fått din bygglovsansökan beviljad står det i bygglovsbeslutet om du måste göra en husutsättning (även kallad utstakning) eller en lägeskontroll.

Husutsättning och lägeskontroll sker efter att du har fått startbesked och utförs för att huset verkligen placeras på den plats som du har angett i den situationsplan som du har skickat med i din bygglovsansökan.

För nya byggnader krävs alltid utsättning medan det för tillbyggnader kan räcka med lägeskontroll. Du som byggherre väljer själv vem du vill anlita för att göra husutsättning eller lägeskontroll. Den person som utför utsättningen eller lägeskontrollen ska vara godkänd för detta uppdrag av Östersunds kommun.

Om du vill beställa tjänsten av oss gör du det via e-tjänsten Beställ kartor och mättjänster. Är det inte möjligt att använda e-tjänsten går det också bra att kontakta kundcenter på telefon 063-14 30 00 eller mejl kundcenter@ostersund.se.

Du hittar aktuella priser för husutsättning och lägeskontroll i vår prislista för kartor och lantmäteritjänster. Pdf, 615.5 kB.

Handläggning

Handläggningstiden för husutsättning är cirka tre arbetsdagar från det att vi har tagit emot din beställning. Vid semestrar och långhelger kan handläggningstiden vara längre.

Husutsättning

En husutsättning sker normalt i två steg: en grovutsättning och en finutsättning. Om du beställer husutsättning av Östersunds kommun är det någon av våra mätningsingenjörer som gör husutsättningen.

Grovutsättningen gör vi innan du börjat schakta marken, för att säkerställa att schaktningen blir på den plats som godkänts i bygglovet.

När schaktningen är klar gör vi en finutsättning. Då markerar vi det som ska bli den färdiga byggnadens yttre fasadmått.

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrolleras att husgrunden har placerats på det ställe som anges i bygglovet. Den görs så fort formen för husgrunden har byggts, innan grunden gjuts. Detta för att undvika kostnader för att flytta grunden om den inte har placerats enligt bygglovet. När lägeskontrollen är utförd skickar vi ett intyg till fastighetsägaren.

Utstakningsbevis

Efter att en husutsättning eller en lägeskontroll är utförd får fastighetsägaren ett intyg om att utsättningen eller lägeskontrollen är gjord. Detta kallas utstakningsbevis.

Sidan uppdaterad 2021-08-23