Kamin, eldstad

Om du ska installera en eldstad eller rökrör så måste du anmäla det till kommunen. Det gäller även om du ska göra väsentliga ändringar i en befintlig eldstad eller rökrör. I vissa fall krävs bygglov för installation eller väsentlig ändring.

Anmälan krävs i de flesta fall

Kravet på att du anmäler gäller när du:

 • Installerar en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna.
 • Byter bränsleslag.
 • Byter eller ändrar en skorsten, till exempel genom installation av insatsrör eller rökrör.
 • Byter från el- och oljepanna till olje- och vedpanna.
 • Byter från att elda med olja till att elda med pellets.
 • Byter till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.
 • Installerar en braskassett.

Du behöver däremot inte anmäla om du ska byta ut en eldstad mot en likvärdig eldstad, till exempel om du byter ut en gammal braskamin mot en ny braskamin, eller en gammal oljepanna till en ny oljepanna.

Hur gör jag för att anmäla installation av eldstad?

För att göra en anmälan om eldstad eller rökrör kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Eldstad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Anmälan om installation av eldstad/rökrör.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din anmälan ska du lämna in följande handlingar:

 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut från karta.ostersund.selänk till annan webbplats. Markera vilken byggnad som eldstaden ska placeras i.
 • Planritning och sektionsritning där du ritat in eldstadens läge i huset.
 • Fasadritningar som visar skorstenens höjd och läge. Om ärendet gäller installation i, eller ändring av, befintlig skorsten räcker det med ett tydligt foto som visar skorstenen.
 • Miljö- och typgodkännandebevis eller motsvarande för kamin och rökrör (detta får du av den som säljer eldstaden).
 • Uppgifter om:
  • Vem som ska utföra installationen.
  • Vilken typ av konstruktion eldstaden placeras på (till exempel "träbjälklag över krypgrund", "platta på mark" eller "i källare").
  • Om det finns några tilluftsintag på grannhus som kan störas av röken
  • Hur tilluften tillförs till eldstaden.
  • Eldstadens vikt.

Om du bygger enligt gammal modell eller egen design

Om du bygger en spis efter gammal modell eller egen design måste du skicka in detaljerade ritningar på eldstaden.

Om ditt ärende medför fasadändring krävs bygglov

Om din installation eller ändring av eldstad medför fasadförändringar på byggnaden där eldstaden ska vara ska du istället för att anmäla söka bygglov för eldstaden.

Fasadändring kan till exempel vara att rökröret dras utanför fasaden istället för upp genom taket.

Hur gör jag för att söka bygglov för eldstad?

För att göra en ansökan om lov för fasadändring och installation av eldstad/rökrör kan du gå in på vår e-tjänst Söka Bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Eldstad. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lov och kryssalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i rutorna Bygglov och Utvändig ändring. Fyll i att du ska installera eldstad och rökrör under Övriga uppgifter. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Till din ansökan ska du lämna in följande handlingar:

 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut från karta.ostersund.selänk till annan webbplats. Markera vilken byggnad som eldstaden ska placeras i.
 • Planritning och sektionsritning där du ritat in eldstadens läge i huset
 • Fasadritningar som visar skorstenens höjd och läge.
 • Miljö- och typgodkännandebevis eller motsvarande för kamin och rökrör (detta får du av den som säljer eldstaden).
 • Uppgifter om
  • Vem som ska utföra installationen.
  • Vilken typ av konstruktion eldstaden placeras på (till exempel "träbjälklag över krypgrund", "platta på mark" eller "i källare").
  • Om det finns några tilluftsintag på grannhus som kan störas av röken.
  • Hur tilluften tillförs till eldstaden.
  • Eldstadens vikt.

Om du bygger enligt gammal modell eller egen design

Om du bygger en spis efter gammal modell eller egen design måste du skicka in detaljerade ritningar på eldstaden.

Att tänka på när du ska installera eldstad

Du måste kontrollera så bjälklaget klarar tyngden från din eldstad. Ofta måste ett stöd ända nerifrån marken muras upp. Ett normalt, nytt golvbjälklag klarar tyngden från en typgodkänd braskamin.

Överdimensionera inte spisen. Det går åt mycket ved och blir alltför varmt. Frestelsen för att strypa lufttillförseln infinner sig, vilket ökar luftföroreningarna.

Elda med ved i kamin, spis och ugn

Elda rätt och gynna både miljön, din plånbok och hälsa. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige, om du eldar rätt kan du minska utsläppen upp till 50 procent och därmed bidra till att luften blir bättre där du bor

Läs mer om eldning

Installationen eller ändringen av din eldstad måste besiktigas och godkännas av en sakkunnig sotarmästare. Du får inte börja använda din eldstad innan kommunen utfärdat slutbesked. Slutbesked utfärdar vi när vi fått in intyg om att eldstaden blivit godkänd vid besiktningen.

Hur länge gäller en anmälan?

En anmälan gäller i två år från det att beslutet är medgivet.

Om du inte påbörjat byggnationen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Beslutet slutar även gälla om du inte avslutat byggnationen inom fem år från startbeskedet.

Vad kostar det?

Aktuella avgifter för att anmäla eller söka lov för eldstad hittar du i vårt dokument Avgifter inom plan- och byggområdet.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdetPDF

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-11