Tillbyggnad

Om du ska göra en tillbyggnad behöver du antingen ansöka om bygglov eller anmäla det till kommunen. Vad du behöver göra beror på hur stor tillbyggnad du vill göra.

Tillbyggnad större än 15 kvadratmeter

​Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är större än 15 kvadratmeter måste du söka bygglov.

Så söker du bygglov för tillbyggnad

 För att söka bygglov för tillbyggnad kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Bygga till. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Tillbyggnad. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Uppgifter om kontrollanvsarig.
 • Måttsatt, skalenlig situationsplan baserad på Kartutdrag för enkla byggärenden.
 • Måttsatta, skalenliga planritningar.
 • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar.
 • Måttsatta, skalenliga fasadritningar.
 • Uppmätningsritningar som visar befintlig planritning och fasadritning innan tillbyggnad.
 • Redovisning av markplanering (detta kan du redovisa på fasadritning och situationsplan).
 • VA-situationsplan (om tillbyggnaden berör vatten och avlopp).


Handlingar för startbesked:

 • Förslag till kontrollplan.
 • Teknisk beskrivning.
 • Konstruktionsritningar över byggnadsgrunden och takstolarna. Det ska framgå att takstolarna är dimensionerade enligt gällande EKS samt aktuell snözon.
 • Konstruktionsredovisning på hur man gör infästningen mot befintlig byggnad.
 • Redovisning av u-värden för de nya byggnadsdelarna. Om tillbyggnaden är stor och har en betydande inverkan på befintlig byggnad, exempelvis en stor yta i jämförelse med befintlig byggnad, kan du behöva skicka in en beräkning för den specifika energiförbrukningen.
 • Redovisning av brandklassning av tillbyggnaden, om den placeras närmare annan byggnad än 8 meter.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende så kan du alltid kontakta kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se.

I vårt dokument Vilka handlingar krävs - tillbyggnad kan du läsa mer om vad du behöver bifoga i din ansökan.

Handlingar som krävs - tillbyggnadPDF

Krav på ritningarna du skickar med
De ritningar du skickar med måste se ut på ett visst sätt.

Läs mer om hur handlingar och ritningar ska vara utformadelänk till annan webbplats

Tillbyggnad mindre än 15 kvadratmeter

​Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är mindre än 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus ska du anmäla tillbyggnaden till kommunen.

Så anmäler du en tillbyggnad

Tänk på att du bara göra en anmälan om att bygga till på ett en- eller tvåbostadshus vid ett tillfälle. Det gäller även om din första anmälan inte berör alla 15 kvadratmeter. Du kan alltså inte "spara" kvadratmeter och göra en till anmälan senare.

För att göra en anmälan för tillbyggnad kan du gå in på vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välja Attefallsåtgärder. Fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Eller så kan du fylla i blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kryssa i rutan Tillbyggnad. Glöm inte att skriva under blanketten!

Blanketten med tillhörande handlingar får du gärna scanna in och mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se. Om du inte kan scanna kan du lämna in den på kundcenter eller posta till: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.

Du kan behöva en kontrollansvarig - se vårt informationsblad När behövs kontrollansvarig?länk till annan webbplats.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överrenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

TIll din ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Måttsatt, skalenlig situationsplan.
 • Måttsatta, skalenliga planritningar.
 • Måttsatta, skalenliga sektionsritningar.
 • Måttsatta, skalenliga fasadritningar.
 • Konstruktionsritningar över takstolarna. Det ska framgå att takstolarna är dimensionerade enligt gällande EKS samt aktuell snözon.
 • Konstruktionsredovisning på hur man gör infästningen mot befintlig byggnad.
 • Redovisning av u-värden för de nya byggnadsdelarna.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende så kan du alltid kontakta kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00.

I vårt dokument Vilka handlingar krävs - tillbyggnad kan du läsa mer om vad du behöver bifoga i din ansökan.

Handlingar som krävs - tillbyggnadPDF

Krav på ritningarna du skickar med
De ritningar du skickar med måste se ut på ett visst sätt.

Läs mer om hur handlingar och ritningar ska vara utformadelänk till annan webbplats

Hur länge gäller ett lov?

Ett rivningslov gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat rivningen inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du ansöker om eller anmäler.

Här hittar du exempel på kostnader för olika typer av bygglovsärenden och anmälnings­ärenden. Vissa ärenden har fasta kostnader.

Läs mer om avgifter inom plan- och byggområdetPDF

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något som du egentligen behöver lov eller göra en anmälan för så gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli skyldig att betala en sanktionsavgift, även om du byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om sanktionsavgifter och olovligt byggande.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-11