Snö och smältvatten

  • Du ska ta hand om den snö som faller på din tomt.
    Fastighetsägare är skyldiga att ta hand om sin egen snö, du får inte lägga ut den i gatan. Kom ihåg att tänka på var du ska lägga snön när du bygger nytt eller ändra något på din tomt.

Läs mer om du ska hantera snön på sidan På din gata, under fliken Vad är fastighetsägares ansvar när det gäller snö?

  • Du ska ta hand om det regn- och smältvatten som uppstår på din tomt.
    Fastighetsägare har ansvar för dagvattnet som uppstår på tomten, undvik att leda dagvatten ut på allmänna trottoarer och gator. Led tillexempel ut det på din gräsmatta eller samla in det i regntunnor.

Läs mer om hur du ska hantera regn- och smältvatten på din fastighet på sidan VA: abonnemang och avgifter under fliken Vad du som fastighetsägare ska tänka på.

Sidan uppdaterad 2022-07-05