Åtta kilometer vattenledning Frösön-Fannbyn

Under vintern 2023 bygger vi en sjöledning från gamla färjelägret vid Frösön till Sunne Prästgård.

Det här ska vi göra

Eftersom vattenkapaciteten i Fannbyn och Orrviken är låg behöver kommunen bygga en vattenledning från Frösön till ”Annersia”. Det innebär att vi drar en ny åtta kilometer lång sjöledning från Frösön (vid gamla färjelägret) till Sunne Prästgård.

När

Projektet startade i december 2022 och ska vara klart i juni 2023.

Varför

Under torrperioder klarar kommunen i dagsläget inte av att leverera dricksvatten i tillräcklig utsträckning till verksamhetsområdet kring Fannbyn och Orrviken. För att lösa det på bästa sätt kommer kommunen bygga en vattenledning från Frösön till Sunne Prästgård.

Så påverkas förbipasserande

En stor det av arbetet kommer att utföras från isbelagt vatten. Det betyder att vi svetsar ihop rören och drar ut dem på isen. När rören ligger efter tänkt linje monteras betongvikter på röret som också har körts ut på isen.

När ledningen är komplett sågar vi en ränna bredvid ledningen trycker undan isen och lägger ner röret i rännan. För att röret sedan skall sjunka till botten fyller vi röret med vatten och ledningen sjunker efterhand sakta ner mot botten.

Första delen av rännan mellan Vallsundets färjeläge och Genvalla sågades upp den 24 februari. Allt eftersom arbetet är klart fryser rännan till igen. Det är dock alltid du som rör dig på isen som måste att kontrollera att den bär. En passage från land på Frösösidan och 10 meter ut sågades aldrig upp. Isen på Medvinden är därmed orörd.

I etapp 2 - under mars månad - kommer en ränna att sågas upp och ledningen sänkas ner från Genvalla till Fannbyn.

Sidan uppdaterad 2023-03-13