Framtidens kommunhus

Flygbild över rådhus-området.

Mitt i centrala delarna av Östersund ligger vårt Rådhus och kommunhuset - som just nu håller på att byggas om till Framtidens kommunhus.

Från sjuka hus till inspirerande kontor

Kommunhuset har en historia med dålig inomhusmiljö och flera medarbetare har blivit sjuka av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Därför har byggnaderna rivits och sanerats så att bara betongstommen blev kvar, det innebär att allt organiskt material och alla installationer revs innan ombyggnaden satte igång.

Målet med det nya kommunhuset är att skapa lokaler som är anpassade efter vad kommunens verksamheter och medarbetare behöver för att göra sitt jobb på bästa sätt. Kommunhuset ska vara tillgängligt och inkluderande och vara en arbetsplats och en mötesplats för alla.

Som medborgare ska det bli lättare att hitta rätt. Det kommer finnas ett Medborgartorg med samtalsrum och en informationsdisk, på Medborgartorget kommer möten med kommunens olika tjänstemän ske.

I slutet av 2023 ska Framtidens kommunhus vara klart för inflytt: en modern och digitalmiljö som stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med 623 arbetsplatser.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Framtidens kommunhus är inte bara en byggnad utan även hur kommunens medarbetare ska arbeta i kommunhuset. Ett delprojekt i Framtidens kommunhus är därför Arbetssätt. Projektet ska ta fram Östersunds kommuns sätt att arbeta aktivitetsbaserat. Att arbeta aktivitetsbaserat är ett flexibelt sätt att arbeta där det inte finns fasta arbetsplatser utan fokus ligger på att välja bäst arbetsplats för den arbetsuppgift som ska göras. En aktivitetsbaserad arbetsplats är uppdelad i en aktiv zon, en mellanzon och en lugn zon.

En arbetsdag kan se ut så här: du kanske läser en rapport på förmiddagen och därför sitter du i den lugna zonen - du måste koncentrera dig och vill inte bli störd. På eftermiddagen kanske du vill bolla rapporten med kollegor, och sätter dig därför i den aktiva zonen eller i mellanzonen.

Cirkulärt byggande

Östersunds kommun strävar efter ett cirkulärt byggande, alltså att återanvända bygg- och anläggningsmaterial, och Framtidens kommunhus är inget undantag.

Projektet hade våren 2022 fått tillbaka över en halv miljon kronor, tack vare att projektet sorterar byggmaterialet för återvinning.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Under byggperioden är Södra Gröngatan, mellan Biblioteksgatan och Artillerigatan, helt avstängd för trafik. Bilister och gående hänvisas istället till Rådhusgatan eller Regementsgatan.

Kommunen planerar för att Södra Gröngatan ska öppna upp igen under hösten 2023.

Illustration av Framtidens kommunhus nya fasad.

Visualisering av hur Framtidens kommunhus ska se ut.

Sidan uppdaterad 2023-03-13