Gång- och cykelbro över järnvägen

En ny gång- och cykelbro byggs från Österängsparken vid Östersunds centralstation till Storsjö strand. På så sätt knyts det nya bostadsområdet på nersidan av järnvägen ihop med stationsområdet och resten av staden. Invigning av bron sker vid månadsskiftet februari/mars 2023.

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Cykel får plats i hissen och kan även ledas i trappan. Bron blir cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som ska placeras ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Trappans mitt kommer att ha en sittplats där det går att njuta av utsikten mot Oviksfjällen.

Tillfällig yta för lek, umgänge och utflykt

I anslutning till brostarten på Storsjö strand byggs vindskydd och grillplatser. Runt grillarna blir det bänkbord med fin överblick mot vattnet. I övre delen av området placeras lekfulla, informella, sittmöbler. Sommartid smyckas ytan med färgglada pallkragar fyllda med blommor.

Området blir kvar tills byggentreprenaden för Storsjö strand etapp 2 börjar.

Störningar under byggtiden

Första steget i projektet är att förbereda för bropelarna. Det görs genom att pålar trycks ner i marken för att ta reda på markkvalitén och hur djupt det är. Pålningen kan medföra visst störande ljud för närboende, men arbetet sker endast under dagtid.

Under tiden som bron byggs kan vägar och parkeringar behöva stängas av. Parkeringen vid Ringvägen, närmast stationshuset, är avstängd under hela byggtiden. Övriga avstängningar kan du läsa om på Trafikverkets hemsida.

Finansiering

Bron är initierad och finansieras av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har kommunen anlitat Trafikverket för själva byggandet. Inför bygget av bron gjordes det förberedande arbeten på spårområdet under 2019 och 2020

Sidan uppdaterad 2022-11-06