Gång- och cykelbro över järnvägen

En ny gång- och cykelbro har byggts från Österängsparken vid Östersunds centralstation till Storsjö strand. På så sätt knyts det nya bostadsområdet på nersidan av järnvägen ihop med stationsområdet och resten av staden. Bron invigdes den 4 april.

Brons landfästen byggs i Österängsparken och vid Storsjö Strand. På stationsområdet vid det södra landfästet finns både trapphus och hiss. Cykel får plats i hissen och kan även ledas i trappan. Bron är cirka 200 meter lång och 3,5 meter bred. Den består av flera brodelar, varav den del som placerats ovanför järnvägsspåren är tillverkad i rostfritt stål.

Trappans mitt har en sittplats där det går att njuta av utsikten mot Oviksfjällen.

Här kan du ta del av bilder från invigningen

Tillfällig yta för lek, umgänge och utflykt

I anslutning till brostarten på Storsjö strand byggs vindskydd och grillplatser. Runt grillarna blir det bänkbord med fin överblick mot vattnet. I övre delen av området placeras lekfulla, informella, sittmöbler. Sommartid smyckas ytan med färgglada pallkragar fyllda med blommor.

Området blir kvar tills byggentreprenaden för Storsjö strand etapp 2 börjar.

Finansiering

Bron är initierad och finansieras av Östersunds kommun, som också kommer att äga den. Eftersom bron går över järnvägen har kommunen anlitat Trafikverket för själva byggandet.

Sidan uppdaterad 2023-04-12