Ny gång- och cykelbana i Österängsparken

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken skapar vi nu en tydligare entré till Prästgatan.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Ombyggnaden i Österängsparken är klar förutom byte av belysning efter nedre gång- och cykelvägen.

Det här har vi gjort

Vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken har vi skapat en tydligare entré till Prästgatan.

Den väg som använts av gångare och cyklister har tagits bort och ersatts med en ny. Halva vägen består av asfalt för att passa cyklister och andra halvan av betongmarksten för att tydliggöra gränsen för gångtrafikanter. Eftersom vägen har en förhållandevis brant lutning finns två viloplatser längs vägen inklusive sittbänkar. Dessa blir uppvärmda för bättre komfort. Längs med gångvägen finns en ledstång för synsvaga att hålla sig i.

Belysningen ska hänga samman på hela Prästgatan

Belysningen längs gång- och cykelvägen kommer hänga samman med den som är planerad längs hela Prästgatan och för att få en känsla av helhet har övergångsstället över Gränsgatan flyttats några meter för att övergången ska leda direkt in på Prästgatan. Även gång- och cykelvägen som svänger upp från Gränsgatan har byggts i samma manér som den nedre.

Bilvägen Gränsgatan har fått en ny refug vid infarten mot Prästgatan. Bilar kan inte längre svänga vänster från Gränsgatan in mot Prästgatan om man kör från strand-hållet. Ett varv i rondellen krävs för bilar som kommer nerifrån.

Varför

Som ett led i att gestalta Prästgatan behöver starten av gatan en tydligare entré. Det har vi nu skapat vid järnvägsstationen och genom nedre delen av Österängsparken.

Prästgatan kommer också att vara prioriterad för gångare och cyklister och vi önskar minimera biltrafiken längs gatan.

Läs mer om planerna för belysning och utveckling av Prästgatan

När

Arbetet skedde under hösten - vintern 2022 - 2023. Asfaltering skedde i slutet av maj. Byte av belysning sker hösten 2023.

Sidan uppdaterad 2023-11-22