Ombyggnad av Bangårdsgatan

På Bangårdsgatan bygger vi om bilvägen och bygger gång- och cykelbana för att bättre passa dagens behov.

Det här ska vi göra

Bangårdsgatan är en del av den nya stadsdelen Storsjö Strand, som växer fram i Östersund. Då fler och fler invånare väljer att bosätta sig här har kommunen beslutat att bilväg samt gång- och cykelväg ska byggas om för att bättre passa dagens ändamål.

Vi omformar vägen och bygger en gång- och cykelväg. Området runt den cirka 600 meter långa sträckan får träd och andra planteringar för att öka trivseln.

När

Projektet pågår och beräknas vara färdigt under vintern 2022/2023.

Varför

Bangårdsgatan har tidigare haft ett annat syfte än idag, och gatan har varit utformad på olika sätt längs sträckningen. Nu vill vi skapa en helhetsbild av Bangårdsgatan som bidrar till en bra känsla av den nya stadsdelen Storsjö Strand.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Från 20 september och två veckor framåt var Bangårdsgatan stängd för trafik men är nu åter öppen.

Sidan uppdaterad 2022-10-04