Sanering av Gasverkstomten - inför bygge av bostäder

Den tidigare Gasverkstomten i korsningen Bangårdsgatan/Furutorpsgatan på söder ska ställas i ordning för bostäder. Eftersom det finns föroreningar på tomten behöver den först saneras.

Karta som anger tomtens läge i korsningen Bangårdsgatan-Furutorpsgatan.Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun är huvudman för tomten medan Diös äger fastigheten. Tillsammans med Diös kommer kommunen att sanera området med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.

Saneringen kommer att utföras med så kallad schaktsanering. Det innebär att man kommer använda sig av en ny teknik där biokol används för att kapsla in djupare föroreningar. Det minskar risken för spridning och risker för hälsa och miljö säkerställs. Det gör att vi kommer att få mindre schakter än normal schaktsanering och en mer ekonomisk och ekologisk hållbar entreprenad. Tester med biokol har utförts i pilotstudie av Örebros universitet.

När saneringen är avslutad tar Diös vid och fortsätter med bostadsplanering för tomten.

När

Upphandlingen annonseras under januari 2024. Planen är att saneringen startar under våren 2024 - och pågår under hela året.

Varför

Ett nytt planprogram för området runt Bangårdsgatan är planerat. Där kommer Gasverkstomten få en ny detaljplan som ska omvandla den tidigare livlösa industrifastigheten till ett mer grönt och livligt för bostadsområde.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Furutorpsgatan kommer stängas av för allmänheten under entreprenaden. Verksamheter som har parkering och infart från Furutorpsgatan kommer att kunna använda den. Men det blir störningar under vissa perioder.

Mer information om störningar kommer via servicemeddelanden

Sidan uppdaterad 2023-11-08