Sanering av Gasverkstomten - inför bygge av bostäder

Den tidigare Gasverkstomten i korsningen Bangårdsgatan/Furutorpsgatan på söder ska ställas i ordning för bostäder. Eftersom det finns föroreningar på tomten behöver den först saneras.

Karta som anger tomtens läge i korsningen Bangårdsgatan-Furutorpsgatan.Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

Östersunds kommun är huvudman för tomten medan Diös äger fastigheten. Tillsammans med Diös kommer kommunen att sanera området under 2023, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket.

Under slutet av 2022 kommer kommunen att genomföra provtagningar på tomten för att få kunskap om hur mycket föroreningar som finns där. Planen är att att sanera tomten hösten 2023.

När saneringen är avslutad tar Diös vid och fortsätter med bostadsplanering för tomten.

När

Kommunen utför kompletterande provtagningar i Furutorpsgatan under november/december 2022. Det följs av ett mer omfattande saneringsarbete hösten 2023. Entreprenaden för saneringen upphandlas under våren 2023.

Varför

Bangårdsgatan, där tomten ligger, är en del av omvandlingen av Söder i Östersund. Området har fått ett nytt syfte. Tomten som tidigare huserat ett Gasverk står nu oanvänd. Här ser kommunen en möjlighet kunna erbjuda fler boendemöjligheter i det nya området.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Vid provtagningarna kommer vägen att stängas av måndag 5 december - torsdag 8 december. Även närliggande parkeringar till tomten kan komma att begränsas.

Du kan se avstängningen på trafikstörningskartan

Saneringsarbetet som planeras till hösten 2023 kommer att innebära att vägen stängs av på nytt. Mer information kommer närmare inpå.

Sidan uppdaterad 2023-03-07