Solceller på fastigheter och avveckling av oljepannor

Under hösten 2022 börjar vi arbetet med att installera solceller och byta ut oljepannor mot värmepumpar på kommunens serviceboenden, skolor och liknande anläggningar.

Det här ska vi göra

Mellan sex och tio fastigheter i kommunens ägo som idag använder mycket el kommer att få solcellsinstallationer för att minska energiförbrukningen. Solcellerna kommer att installeras på skolor, servicebyggnader, förskolor och idrottsanläggningar som idag har en hög elförbrukning.

Cirka 80 procent av den energi som alstras kommer användas till byggnadens egna behov medan cirka 20 procent kommer att säljas vidare via elnätet. Vilka byggnader som blir aktuella meddelar vi när det är helt klart.

Vi börjar med Härke Konstcentrum som får sin bergvärmepump installerad under vintern 2022.

Under 2023 kommer mellan fyra och sju ytterligare anläggningar att få sina oljepannor ersatta med värmepumpar. På så sätt skapar vi en fossilfri energianvändning med en effektiv värmekälla.

Till en bergvärmepump tillförs en kilowattimme el och den genererar då upp till fem kilowattimmar tillbaka vilket är energieffektivt och framförallt tar bort användningen av olja.

Varför

Östersunds kommun gör kontinuerligt satsningar på miljön och att nå målet om en fossilfri och energieffektiv kommunorganisation till 2025. Att stänga ner oljeförbränning och nyttja solenergi är två sätt att göra det på.

När

Värmepumparna kommer att installeras under 2022-2023 och solcellerna förväntas vara färdiginstallerade i maj 2023.

Störningar

Inga omfattande störningar sker. Precis vid installation kan det blir aktuellt med säkerhetsavstängningar kring byggnaden.

Sidan uppdaterad 2022-09-12