Torvalla industrimark

Karta över industriområdetFörstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den

Som en förlängning av Brosslarvägen i Torvalla tar Östersunds kommun fram ny industrimark för framtida etableringar. Marken är ungefär 8 hektar stor och kommer att förberedas med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el, samt fiber, gatubelysning och fjärrvärme, så att framtida köpare lätt kan ansluta sig.

Det här ska vi göra

Just nu planerar vi infrastruktur med förhoppning om byggstart under första kvartalet 2023. Efter att marken har förberetts kommer tomtindelning ske.

Varför?

Det är ont om Industrimark i kommunen och vi ser att det finns en efterfrågan på mark för industriändamål. Detta gör att Östersunds kommun nu förbereder ny industrimark för framtida behov.

Tidsplan för projektet

Beräknad byggstart under första kvartalet 2023.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Kan bli påverkan på närliggande allmänna vägar under kort begränsad period i samband med anslutning till befintliga ledningar under första halvan av mars.

Sidan uppdaterad 2023-03-01