Fastigheter och lantmäteri

Här hittar du information om fastighetsgränser och lantmäteri­förrätt­ningar av olika slag. Till exempel hur du gör om du vill klyva, lägga samman eller stycka av en fastighet, men även andra åtgärder som rör fastighetsindelningen.

Vad behöver du hjälp med?

Lantmäteri­förrättning

Ska du klyva, lägga samman eller stycka av en fastighet? Då ska du ansöka om lant­mäteri­förrättning. Det ska du också göra vid fastig­hets­reglering, fastig­hets­­bestäm­ning, sär­skild gräns­ut­märk­ning, an­lägg­­nings­för­rätt­ning, lednings­rätts­förrättning och vid bildning av sam­fällig­hets­före­ning.

Lantmäteriförrättning

Beställa adress eller få utdrag ur fastighets­registret

I fastighetsregistret finns uppgifter om fastighets­indelningar, ägare till fastig­heter, arealer, ledningsrätter, servitut, uppgifter om gemen­sam­hets­anlägg­ning­ar och mycket mer.

Behöver du utdrag ur fastig­hets­registret eller beställa en adress vänder du dig till kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt

Servitut innebär rättighet för en fast­ig­het att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Ledningsrätt och nyttjanderätt är andra rättigheter som kan finnas på en fastighet.

Servitut, ledningsrätt och nyttjande­rätt

Lagfarts­inskrivning

För att ändra ägare på en fastighet måste den nya ägaren ansöka om lag­fart. Lag­farten söks hos Fastighets­inskriv­ningen vid det statliga Lant­mäteriet. Där kan du även skriva in avtals­servitut.

Ändra ägare (statliga Lantmäteriet)

Fastighetsgränser

Om du är osäker på var gränsen för din fastighet går eller om du behöver hjälp med att märka ut gränsen så kan vi hjälpa dig med detta.

Fastighetsgränser

Mätningstjänster

Kommunens mät­avdel­ning arbetar med mät­uppdrag för de kom­munala förvalt­ningarna men också på konsult­basis för privatpersoner och företag att få hjälp med husutsättning, GPS-mätning, stom­näts­­mätning och andra mätuppdrag.

Mätningstjänster

Lägenhetsnummer

Alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister. Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer.

Lägenhetsnummer

Östersund har en kommunal lantmäteri­myndighet

Östersund är en av 39 kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det i Östersund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända sig till för att få en lantmäteriförrättning utförd.

En lantmäteriförrättning är en myndighetsåtgärd som endast en behörig förrättnings­lantmätare kan utföra.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2021-03-12