Mätningstjänster

Kommunens mätavdelning arbetar med mätuppdrag för de kommunala förvaltningarna men också på konsultbasis för privatpersoner och företag att få hjälp med husutsättning, GPS-mätning, stomnäts­mätning och andra mätuppdrag.

Husutsättning

När du fått bygglov kan bygglovet i vissa fall innehålla ett krav på att du ska göra en hus­utsätt­ning. För att göra en husutsättning kan du välja att anlita kommunens egen mätavdelning eller annan sakkunnig (mätningskompetent person) som är godkänd av Östersunds kommun.

Husutsättning sker för att en ny byggnad eller en anläggning ska hamna i rätt läge i både plan och höjd, i förhållande till situationsplanen och fastighetens gränser. Utsättningen innebär också ett skydd mot att byggnaden inkränktar på en angränsande fastighet.

Våra mätningsingenjörer kan även hjälpa till med andra typer av utsättningar, till exempel utsättning av vägar, ledningar och liknande.

Husutsättning, utstakning och lägeskontrollöppnas i nytt fönster

GPS-mätning, GNSS

GNSS - Global Navigation Satellite System - är ett satellitbaserat system för navigations­bestäm­ning och positionsbestämning. För närvarande används det amerikanska GPS-systemet och det ryska GLONASS-systemet.

Kommunens mätavdelning har tillgång till totalstation, GPS och avvägare, och våra mätnings­ingenjörer kan genomföra mätningar med hög noggrannhet. Det är även möjligt att genom transformation få koordinater i de flesta koordinatsystem.

Stomnätsmätning

Kommunens mätavdelning ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd. Stomnätet har hög noggrannhet och används främst vid stadsnära mätningsuppdrag, samt vid andra uppdrag som ställer krav på hög noggrannhet.

Vi säljer även punktbeskrivningar på stomnätspunkter.

Övriga mätningstjänster

Kommunens mätavdelningen kan också hjälpa till med bland annat:

  • inmätning efter önskemål
  • avvägning
  • utstakning av gränser
  • lägeskontroll av byggnader
  • projekteringsmätning
  • terrängmodell
  • volymberäkning
  • inmätning för GIS-databaser

Vad kostar det?

Hur mycket ditt ärende kostar beror på hur mycket tid lantmätaren behöver lägga ner på ditt ärende. Du betalar per timme, men för vissa standardförrättningar kan du få ett fast pris på förhand.

Prislista för lantmäteritjänsterPDF

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se om du vill veta mer om fast pris för förrättningar.

Handläggning

Handläggningstid för förrättning gällande nybebyggelse för permanentbostad är cirka 120 arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättnings gällande fastighetsbildning av vikt för näringslivet är cirka 180 arbetsdagar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-25