Kommunens miljöarbete

En kvinna och ett barn sitter i gräset. Storsjön i bakgrunden

I Östersund vill vi att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern. Vi har beslutat att ligga i täten på vägen mot ett hållbart samhälle.

Förnybar energi

I Östersund satsar vi på förnybara energikällor för uppvärmning. Vid kraftvärmeverket i Lugnvik används i huvudsak biobränsle och här produceras både el och fjärrvärme. Kraft­värmeverket kompletteras med en ackumulatortank som ger ökad drift och leveranssäkerhet och som minskar utsläppen.

I kommunens byggnader, exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden genomförs åtgärder med målet att avveckla oljeanvändning och minska energianvändningen. Fastighetsenheten på Teknisk förvaltning jobbar enligt ett energiledningssystem.

På Gövikens avloppsreningsverk utvinns biogas som används för att producera fordonsbränsle.

Hållbara resor och transporter

Inom Grön Trafik arbetar vi för en omställning till hållbara resor och transporter på många olika sätt. Satsning på biogasfordon, elbilar, cykling och ökat bussresande är några exempel. Östersund håller på att bli ett eltrafiknav på Green Highway, som är en grön transportkorridor från Trondheim via Östersund mot Sundsvall. Här satsar man på elfordon, laddinfrastruktur och förnyelsebara bränslen. Busstrafiken använder miljöbränslen och minskar sina koldioxid­utsläpp med tre fjärdedelar. Det finns en elbusslinje.

Vid Gövikens avloppsreningsverk producerar vi eget fordonsbränsle ur avloppsslammet och här finns en anläggning där man kan tanka biogas. Biogasen används som drivmedel i miljö­bilar och bidrar minimalt till växt­hus­effekten.

Miljöcertifiering

Östersunds kommun är den första kommunen i landet som miljöcertifierat hela verksamheten enligt ISO 14001 och som andra kommun registrerats enligt EU:s standard EMAS. Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet.

ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet. EMAS kompletterar med bland annat krav på årlig och godkänd miljöredovisning.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-13