Klimatprogram och strategi

Grönt och lila norrsken över spegelblank sjö.

Vad behöver vi göra för att nå vårt mål om att bli fossilbränslefri och energieffektiv till 2030?

Östersunds kommun arbetar just nu med att ta fram ett klimatprogram med tillhörande klimatstrategi inklusive förslag till åtgärder för att nå de klimat­mål­sätt­ningar som Östersunds kommunfullmäktige beslutat om.

Mål

  • Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030. Målet innebär att fossila koldioxid­utsläpp minskar med 100 % till 2030 och att energiförbrukningen minskar med 20 % jämfört med 2010.
  • Utsläppen av fossil koldioxid ska minska med 60% från 1990 till 2020 i Östersunds kommun.

Klimatprogrammet och strategin växer fram

Arbetet startade på allvar under 2016. All den fakta och kunskap som vi samlat in i form av exempelvis statistik, input från nyckelpersoner, prognoser, nyckeltal och indikatorer har sedan utmynnat i ett förslag till klimatprogram med tillhörande klimatstrategi. Vi beräknar att förslaget till klimatprogram och klimatstrategi blir färdigt för att beslutas av kommunfullmäktige under 2019.

Dina förtroendevalda i arbetet

Till och med 2018 bestod den politiska ledningsgruppen för framtagandet av klimatprogram och strategi av:

TIll och med 2019 bestod den politiska ledningsgruppen av:

Från och med 2020 består den politiska ledningsgruppen för att genomföra klimatstrategin av:

Klicka på respektive förtroendevald för att se hens kontaktuppgifter.

Klimatfärdplan - Workshop 1: Transporter (2016-09-19)

Workshop om hur vi blir en fossilbränslefri och energieffektiv kommun år 2030. Moderator och föreläsare var Mattias Goldmann.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-27